POR 2.2: S-a lansat un nou program de finanțare pentru IMM-uri!

În data de 23.12.2016 s-a lansat apelul de proiecte pentru Programul Operațional Regional – (POR) – axa 2.2, în cadrul căruia se pot accesa fonduri de până la 1.000.000 euro, cu o finanțare nerambursabilă cuprinsă între 45% – 70%.

Solicitați ACUM o consultanță gratuită

Depunerea proiectelor se defășoară între 23.02.2017 – 23.08.2017, ora 12:00*
NOTĂ*: Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusă, după primele 2 luni de depunere a proiectelor, în cazul în care bugetul apelului este consumat .

Solicitanti eligibili:

 • IMM-uri non-agricole din mediul urban, precum și întreprinderi mijlocii non-agricole din mediul rural

Criterii de eligibilitate:

 • Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare
 • A fost eliminat criteriul referitor la vechimea activității (CAEN) de minim 3 ani fiscali
 • Întreprinderea trebuie să fi fost înființată cel târziu la data de 4 ianuarie 2016
 • Solicitantul nu a avut activitatea suspendată temporar și a înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare (adică în 2016)
 • Activități eligibile:
 • Producţie
 • Construcții (doar dulgherie și tâmplărie)
 • Activităși de realizare soft
 • Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase/nepericuloase
 • Recuperarea materialelor reciclabile
 • Hoteluri, alte forme de cazare, baze sportive, turism
 • Activităţi referitoare la sănătatea umană – spitale private
 • Activități de inginerie, arhitectură, analize tehnice, editare, a portalurilor web, etc.
 • Alte servicii/activități, etc.
Lista completă

Cheltuieli eligibile – 1. Ajutor de stat:

 • Construirea, modernizarea, extinderea spațiului de producție/ prestare servicii inclusiv a utilităţilor generale aferente (apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, etc.)
 • Achiziţionare mijloace fixe: echipamente tehnologice, utilaje; instalaţii de măsurare;
 • Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale
 • Instalaţii / echipamente specifice pentru eficienţă energetică, sisteme pentru surse regenerabile de energie
 • Active necorporale*: sisteme informatice, licenţe, brevete, magazine virtuale (e-shop), etc – amortizabile

Notă*: Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții în active necorporale!

Cheltuieli eligibile – 2. Ajutor De Minimis:

Investiții finanțabile prin ajutor de minimis:

 • Implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății – ISO (9001, 14001, 22000, 18001, 27001, 50001, 13485, 20000, SA8000)
 • Internaţionalizare: participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, misiuni economice
 • Consultanţă, proiectare

Rata finanțării nerambursabile în cazul investițiilor prin ajutorul de minimis în toate regiunile eligibile: 90%

Locul de implementare a proiectului:

 • în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe!) pentru IMM-uri non-agricole
 • în mediul rural pentru întreprinderile mijlocii non-agricole.

Nu sunt eligibile investițiile localizate în teritoriul acoperit de ITI Delta Dunării.

Nu sunt eligibile investițiile localizate în regiunea de dezvoltare București Ilfov, firmele cu sediul în București-Ilfov pot fi eligibile doar dacă realizează investiții în alte regiuni.

Ajutor financiar nerambursabil:

 • finantare nerambursabila de minim 200.000 Euro – maxim 1.000.000 /beneficiar.
 • intensitatea finanțării nerambursabile este între 45-70%, după cum urmează:
Categorie/Regiune Nord-Est Sud-Est Sud-Muntenia Sud-Vest Oltenia Vest Nord-Vest Centru
Intreprinderi mijlocii 60% 60% 60% 60% 45% 60% 60%
Microintreprinderi si intreprinderi mici 70% 70% 70% 70% 55% 70% 70%

Nu lăsați pe ultimul moment decizia de a participa la acest program de finanțare!

Pentru mai multe detalii, informații gratuite despre acest program de finanțare sau alte programe de finanțare cu fonduri europene nerambursabile, consultanții din cadrul firmei noastre vă stau la dispoziție!

Așteptăm solicitările Dvs. cu interes AICI

CEPU SRL este una dintre cele mai experimenatate firme de consultanță în fonduri nerambursabile din România, cu aproape 10 ani vechime. Numai în ultimii 6 ani de activitate am obținut sprijin financiar nerambursabil pentru proiecte în valoare totală de cca. 58.000.000 euro, realizând peste 440 de proiecte de finanțare, în aproape toate domeniile care au fost finanţate în perioada 2009-2015. Și acest lucru dovedește faptul că atragerea fondurilor nerambursabile nu este imposibilă.

Deasemenea firma noastră vă poate ajuta atât pe partea de consultanță cât și partea de proiectare/execuție (în cazul investițiilor de construcții). Totodată prin noi puteți obține de la evaluatori experți (membrii titulari ANEVAR) evaluarea proprietății imobiliare, evaluarea bunurilor mobile, evaluarea terenurilor, etc. care pot fi achiziționate prin unele programe de finanțare și care sunt obligatoriu de evaluat în vedera obținerii finanțării.

SOLICITAȚI CONSULTANȚĂ GRAUITĂ AICI

Date societate: SC CEPU SRL, Tirgu-Mures, Str. Republicii, Nr.2, Cod fiscal: RO 19215515
Tel.: +4-0265-233-021, Fax.: +4-0265-233-025
Email: office@cepu.ro , cepusales@cepu.ro
Web: www.cepu.ro