Începând cu data de joi, 3 decembrie 2020, ora 10:00 și până vineri, 29 ianuarie 2021, ora 20:00, IMM-urile își vor putea depune proiectele în cadrul măsurii 3 – granturi pentru investiții, din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin OUG 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente POC 2014-2020.

Formularul electronic de înscriere va fi activ pe platforma granturi.imm.gov.ro.

Granturile pentru investiții se acordă pe proiect și beneficiar și au o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 200.000 euro, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse.

Ca urmare a anunțului de lansare, MEEMA, a publicat oficial forma finală a procedurii de implementare a schemei de finanțare, formularul planului de investiții și alte documente necesare.

UPDATE 28 noiembrie 2020 Sunt unele modificări importante introduse în forma procedurii publicate sâmbătă, 28 noiembrie, față de varianta din 27 noiembrie (cand s-a anunțat deschiderea sesiunii pentru 3 decembrie), dintre care menționăm:

1. Bani mai mulți pentru consultanți, din fondurile nerambursabile. În noua formă a procedurii se prevăd cheltuieli de consultanță (C5) în limita a maximum 10.000 lei, care includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

  • plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finanțare /a planului de investiții,
  • plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuţie (managementul de proiect).

Astfel, se scot de sub acest plafon cheltuielile de consultanţă la elaborarea, organizarea si derularea procedurilor de achiziţii. Acestea se introduc sub plafonul general de 10% din valoarea cheltuielilor eligibile, alături de alte costuri de consultanță.

2. Mai mult timp pentru aplicanți să obțină credit pentru cofinanțare de la banca parteneră și să semneze contractul de finanțare cu statul. „Aplicanții vor intra în aplicație, vor descărca contractul de finanțare, îl vor semna cu semnătură electronică și îl vor reîncărca semnat în aplicație împreună cu dovada cofinanțării (extras de cont bancar, scrisoare de aprobare a creditului sau contract de credit) respectând procentul pentru care a obținut punctaj, în maxim 20 zile de la data primirii. După semnarea acestuia de către ordonatorul terțiar de credite și reîncărcarea în aplicație a contractului semnat de ambele părți, instituția de credit parteneră selectată de către aplicant la înscriere va fi înștiințată electronic. Beneficiarii eligibili declaraţi admişi vor deschide conturi curente disticte la instituţia parteneră, care vor fi utilizate exclusiv pentru implementarea măsurii pe perioada de derulare a acesteia. Termenul maxim de semnare a contractelor de finanțare este 30.06.2021” – prevede noua procedură, din 28 noiembrie.

În varianta din 27 noiembrie, în loc de 20 de zile, era prevpzut un termen de numai 5 zile pentru contractare.

Descarcă de AICI procedura finală, modelul de plan de investiții și alte documente necesare.

Sursa: MEEMA