Efectele negative ale pandemiei COVID-19 a afectat grav activitatea multor întreprinderi micro, mici, mijlocii și mari din toată țara; în câteva zile mulți salariați au fost disponibilizați, activitățile curente au fost întrerupte, iar multe firme au intrat chiar în insolvență sau faliment.

Numeroase state, printre care și România, oferă păgubiților diferite posibilități de finanțare.

Aceste finanțări vor fi utile atât pentru dezvoltarea activităților întreprinderilor, cât și în competitivitatea lor. Totodată, se vor finanța investițiile infrastructurale și digitalizarea, în scopul de a atinge afaceri sustenabile.

 

1. PLANUL DE RELANSARE ECONOMICĂ A GUVERNULUI

 

1.1-Granturi pentru capital de lucru și investiții în scopul relansării activităților economice a firmelor

 

Microgranturi pentru firme și PFA– 2.000 Euro. Cu acești bani, beneficiarii vor putea să achite cheltuieli de business ca : materii prime, datorii curente, utilități, chirii, reparații, consultant, echipamente de protectie contra COVID-19, etc.

Sumele se vor da sub forma de suma forfetară în valoare de 2000 Euro. Bugetul total disponibil va fi de 100 de milioane de Euro.

Beneficiarii for fi IMM-uri care nu au angajați și PFA-uri care activează ca medici, artiști, mass-media,etc. care nu au salariați.

De asemenea, se pot solicita contravaloarea chiriilor achitate în perioada stării de urgență: se vor deconta 3 luni pentru chirii. (total disponibil 160 milioane de Euro).

Granturi de capital de lucru 2.000 – 150.000 Euro. Domeniile vizate vor fi : restaurant, hoteluri, cafenele (HoReCa), servicii din domeniul transporturilor, agențiile de turism, domeniul editurilor/librăriilor/bibliotecilor și al organizarilor de evenimente.

Suma maximă de 125 mii Euro va putea să acopere cheltuieli cu : stocurile de materii prime, material, mărfuri, datorii curente și restante față de furnizori, chirii, servicii necerare activității curente, echipamente de protectie medicală și dezinfectante, echipamente tehnologice, etc. (buget total disponibil 350 milioane de Euro).

Granturi pentru investiții: de maxim 200.000 Euro. Întreprinderile mici și mijlocii care planifică noi investiții sau își regândesc activitățile pot primi sprijin între 50.000 și 200.000 de euro.

Finanțarea se va acorda pentru extinderea capacităților de producție/prestare servicii, realizarea de unități noi, reabilitarea/modernizarea unităților  de producție sau de prestări servicii.

Printre altele, domeniile vizate vor fi : medical, farmaceutic, construcții,  industria alimentară și de auto, turism  – pentru achiziții de utilaje, echipamente, nanotehnologii și tehnologii de vârf. (buget total 550 milioane de Euro).

 

 

1.2.-Finanțări pentru creșterea competitivității întreprinzătorilor

 

Deasemenea se vor relansa cele mai populare programe de finantare pentru IMM-uri, precum POR 2.1 și POR 2.2 alături de alte programe de finanțări pentru investiții mari în scopul creșterii productivității.

Se vor putea accesa între 200 mii Euro și 6 milioane Euro. Vor fi finanțate numeroase domenii de activitate.

 

1.3.-Finanțări destinate activităților economice inovative și pentru digitalizarea actitivităților

 

În următoarea perioadă, vor primi finanțări studenții, care doresc să demareze o activitate start-up. Cei care vor crea 2 locuri de muncă, vor primi o finanțare de 40.000  Euro, iar cei care vor crea 5 locuri de muncă, vor primi 100 mii Euro.

Atenție deosebită merită programul de finanțare pentru digitalizarea activităților în valoare de 30 mii – 100 mii Euro. Se pot achiziționa echipamente IT și se pot automatize/digitaliza procesele tehnologice din cadrul întreprinderii.

Programul nou  Star-Tech Innovation (vehiul StartUp Nation) este de asemenea foarte util și foare așteptat de mii și mii de antreprenori sau viitori antreprenori deoarece va finanța foarte multe activități cu o valoare nerambursabilă de maxim 42.000 Euro. Aproximativ 7000 de firme micro, mici și mijlocii vor beneficia de finanțare prin acest program.

Un apel pentru finanțarea programelor de educație digitală care să ușureze activitatea angajaților din întreprinderile mici și mijlocii ar putea fi de asemenea popular, cu o finanțare între 30.000 și 100.000 € pe proiect.

 

 

1.4.-Dezvoltarea industriilor alimentare și agricole

 

O inițiativă foarte interesantă va fi înființarea a opt depozite regionale pentru depozitarea, selectarea, etichetarea și comercializarea produselor provenite de la producătorii/fermierii locali. Valoarea totală alocată investiției este de 120 milioane Euro.

Se vor finanța achizițiile sistemelor de irigație : cei interesați pot obține maxim 6.000 Euro din valoarea total alocată de 48 milioane Euro.

Nu în ultimul rând, se vor finanța cu prioritate  activitățile  înființate exclusiv în mediile rurale, unde în cazul creerii a 2 locuri de muncă – se vor acorda 40 mii Euro și în cazul creerii a 5 locuri de munca – 100 mii Euro pentru  prelucrarea și comercializarea produselor agricole.

 

 

2. FONDURI NERAMBURSABILE PENTRU FERMIERII CU ACTIVITĂȚI DIN DOMENIUL POMICOL

 

Începând  din 30 iunie s-a relansat cunoscutul program PNDR 9.1. Grupurile de producători autorizați după 01.01.2014 pot solicita finanțare atât pentru cheltuieli de constituire cât și pentru desfășurarea activității.

Suma totală alocată pentru acest program va fi 1.985.644 Euro.

 

3. PROGRAMUL DE FINANTARE “PROOF OF CONCEPT”

 

După estimări, în luna August 2020 se va lansa programul de finanțare POR 1.2-Proof of Concept din cadrul Programului Operațional Regional.

Beneficiari pot fi întreprinzători micro, mici și mijlocii, iar finanțarea va acoperi cheltuieli legate de testarea initiațivelor innovative, dezvoltare prototipuri și/sau promovarea acestor inițiative.

Se vor acorda maxim 200 mii Euro cu aport propriu de 10%.

 

4. FONDURI NERAMBURSABILE PENTRU FIRME DIN DOMENIUL RURAL

 

Conform estimărilor, în domeniul rural se vor înființa cca. 200 întreprinderi sociale din bugetul cadru de 30 milioane Euro alocat.

Programul Operativ Capital Uman asigură finanțări în principal pentru activități de patiserie/panificație, procesarea și comercializarea produselor lactate respectiv ambalarea produselor  de origine vegetală (fructe).

Întreprinzătorii care vor crea 2 locuri de muncă – vor primi finanțare de 40 mii Euro iar cei care  vor crea 5 locuri de muncă, vor primi finanțare de 100 mii Euro.

 

5. FONDURI PENTRU ÎNFIINȚAREA DE ABATOARE ÎN ZONELE MONTANE

 

Conform comunicatului de la AFIR, se pot solicita finanțări pentru activitățile din domeniile zootehnice pentru înființarea de abatoare de capacitate mică respectiv procesare de carne.

Scopul acestui apel de proiect este ajutorarea celor care vor să demareze o asemenea activitate în zonele montane, deoarece zootehniștii fără abator din aceste regiuni sunt nevoiți să apeleze la alte abatoare aflate la distanțe  foarte mari față de ei.

Rata de finanțare va fi de 50% pentru întreprinderi micro, mici și mijlocii respectiv pentru grupuri de producători, cooperative, și 40% pentru alte tipuri de întreprinderi.

Suma maximă de 300 mii Euro se poate cheltui pentru construcții, utilaje, aparatură, procese de ambalare și etichetare. Proiectele se pot depune până la data de 31.12.2020.

 

6. FINANȚĂRI PENTRU DOMENIUL CIMENATOGRAFIC

 

Acest program oferă un îndemn pentru cinematografia din România (inclusiv activitățile private), adică se vor finanța producțiile cinematografice atât românești cât și în coproducție.

Bugetul alocat este de 50 milioane Euro pentru 80 de solicitanți care își depun proiectele cel târziu până la data de 31.12.2020.

Acest articol conține doar o parte din apelurile de proiecte cu fonduri nerambursabile care se vor lansa în curând sau sunt deja lansate.

 

 

Cum se observă, oportunitățile sunt multiple : aceste programe vor contribui benefic la relansarea activităților firmelor a căror activitate “stagnează” din cauza pandemiei cauzate de  COVID-19, programe care sunt concepute în așa fel în care, să fie utile pentru aproape fiecare întreprinzător în parte.

Acum este momentul deciziilor, deoarece aceste oportunități oferă șanse pentru care “decizia de mâine” va fi tardivă.

Nu ratați această ocazie unică!

Succes tuturor!