PNS – DR-26

Investiții pentru înființarea sistemelor de irigații

Finanțare nerambursabilă de maxim 500.000 de Euro

Buget estimativ: 102 milioane Euro

Aplicați ACUM pe acest program

Solicitanți eligibili:

 • fermieri cu excepția persoanelor fizice
 • forme asociative ale fermierilor

Condiții de eligibilitate:

 • Solicitantul să facă dovada deținerii terenului/activului fizic aferent investiției, iar în cazul în care terenul se află în proprietatea statului/unităților administrativ teritoriale, să prezinte acordul administratorului acestuia pentru realizarea investiției;
 • Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-economice;
 • Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
 • Investiția vizează suprafețe de teren agricol care nu sunt deservite de o infrastructură de irigații existentă, aflată în administrarea/proprietatea ANIF/FOUAI/OUAI;

Valoarea finanțării:

 • max. 500.000 €/proiect

Intensitatea sprijinului nerambursabil:

 • maxim 65%

Cheltuieli și activități eligibile:

Investiții în active corporale:

 • Înființarea sistemelor locale de irigații la nivelul fermei, inclusiv montarea sistemelor de contorizare a apei,
 • Construcția/modernizarea bazinelor de colectare și stocare a apei de irigat,
 • Montarea de echipamente pentru producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, aerotermală, geotermală, hidrotermală, etc.), că parte componentă a proiectului, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu,
 • Investițiile care vor viza utilizarea apei recuperate că sursă alternativă de alimentare cu apă, numai dacă furnizarea și utilizarea acestei ape sunt în conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/741 al Parlamentului European și al Consiliului și legislația națională aplicabilă în domeniu.

Investiții în active necorporale:

 • Legat de investițiile propuse prin proiect sunt eligibile costurile generale direct legate de acestea

Selecția proiectelor:

Vor fi prioritizate proiectele care contribuie:

 • la acoperirea unei suprafețe irigate cât mai mari,
 • la realizarea proiectelor în zone care prezintă un potențial irigabil crescut,
 • care implementează soluții moderne de agricultură de precizie.

Nu lăsați pe ultimul moment decizia de a participa la acest program de finanțare! Experiența noastră din ultimii ani arată că fondurile pentru sectorul privat se epuizează foarte repede!

Aplicați ACUM pe acest program

Clienții ne recomandă

Am apărut pe

Nu ești interesat de această linie de finanțare?

AFLĂ DESPRE MAI MULTE OPORTUNITĂȚ AICI

Aplicați ACUM pe acest program

IMPORTANT!
Nu puteți participa la accesarea de fonduri nerambursabile, numai dacă societatea pe care o dețineți are BILANȚ POZITIV, CAPITALURI POZITIVE, PROFIT DIN EXPLOATARE pe anul precedent, totodată NU ESTE ÎN DIFICULTATE/INSOLVENȚĂ și NU A AVUT activitatea suspendată oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior;

Pentru mai multe detalii, informații gratuite despre acest program de finanțare sau alte programe de finanțare cu fonduri europene nerambursabile, consultanții din cadrul firmei noastre vă stau la dispoziție! Așteptăm solicitările Dvs. cu interes.

Așteptăm solicitările Dvs. cu interes AICI

CEPU SRL este una dintre cele mai experimenatate firme de consultanță în fonduri nerambursabile din România, cu 16 ani vechime. În această perioada am obținut sprijin financiar nerambursabil pentru proiecte în valoare totală de cca. 93.000.000 euro, realizând peste 870 de proiecte de finanțare, în aproape toate domeniile care au fost finanţate în perioada 2008-2022. Și acest lucru dovedește faptul că atragerea fondurilor nerambursabile nu este imposibilă.

Date societate: SC CEPU SRL, Tirgu-Mures, Str. Republicii, Nr. 2, Cod fiscal: RO 19215515
Tel.: +4-0265-233-021, Fax.: +4-0265-233-025
Email: office@cepu.ro, cepusales@cepu.ro
Web: www.cepu.ro

Haide să fim prieteni pe