AM POPAM a anunțat, începând cu data de 11.12.2020, deschiderea sesiunii de depunere aferentă apelului nr.1 pentru depunerea cererilor de finanțare din cadrul măsurii II.11 – Măsuri de sănătate publică.

Solicitanții eligibili în vederea acordării sprijinului financiar nerambursabil sunt operatorii economici care își desfășoară activitatea în domeniul acvaculturii și care trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  1. Solicitantul desfășoară în mod legal activitate în domeniul acvaculturii și deține în exploatare amenajări piscicole care au înregistrat reducerea temporară a vânzărilor de pește din producția proprie, ca urmare a epidemiei de COVID-19;
  2. Solicitantul nu se află în stare de faliment, în situație de insolvență sau de lichidare, reorganizare, fuziune;
  3. Solicitantul nu a fost declarat vinovat cu privire la fraudarea fondurilor europene sau națioanle în baza unei hotărâri definitive și irevocabile emisă de o instanță de judecată;
  4. Solicitantul nu se află în situațiile prevăzute la art.10 din Regulamentul UE nr. 508/2014.

Activități eligibile

  • POPAM poate sprijini compensarea operatorilor din acvacultură care au înregistrat reducerea temporară a vânzărilor în anul 2020, în perioada de referință, ca urmare a epidemiei de COVID-19.

Apelul are o alocare financiară de 24.696.509,88 lei.

Intensitatea ajutorului public este de 100% din valoarea compensației.

Proiectele pot fi depuse până la 10.02.2021, ora 23:59.

Descarcă ghidul

Sursa: POPAM