POR 1.2. – Proof of Concept

Finanțare nerambursabilă de maxim 200.000 de euro!

Finanțare nerambursabilă de maxim 200.000 euro pentru finanțarea investițiilor inovatoare

Aplicați ACUM pe acest program

Obiectivul programului:

Creşterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării “Inițiativei Regiuni mai puţin dezvoltate” în România

Prin intermediul acestui apel de proiecte vor fi sprijinite IMM-urile care realizează activităţi specifice cu caracter inovativ, având ca scop principal demonstrarea funcţionalităţii şi verificarea unui anumit concept de produs, serviciu sau proces, în domeniile de specializare inteligentă menţionate în Ghid, care poate fi realizat şi introdus pe piaţă, demonstrând parcurgerea etapelor de maturitate tehnologică de la nivelul 3 la nivelul 4 sau 5.

Solicitanți eligibili:

 • Întreprinderi mici și mijlocii (urban și rural)
 • Microintreprinderi (urban și rural)
 • Minimum 1 an vechime

Criterii de eligibilitate:

 • să fi desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare unui an fiscal integral înainte de depunerea cererii de finanțare
 • să nu fi avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare
 • investiția trebuie să vizeze unul sau mai multe domenii de activitate (clase CAEN) autorizate la sediul social/punctul de lucru
 • Societatea să nu fie în dificultate

Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura:

 • contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectului
 • finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului
 • resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale

Propunerile de proiecte trebuie să se încadreze într-una din situațiile următoare:

 • se pornește de la un demonstrator experimental de laborator (TRL 3) și se concretizează un model conceptual inovativ printr-o tehnologie validată în laborator (TRL 4) (se parcurge o etapă de dezvoltare)
 • se pornește de la un demonstrator experimental de laborator (TRL 3) și se concretizează un model conceptual inovativ printr-o tehnologie la scară redusă sau mărită validată ca un ansamblu unitar cu reproducerea prin similitudine a condițiilor reale de funcționare (TRL 5) (se parcurg două etape de dezvoltare)
 • Cererile de finanțare depuse trebuie să obțină cel puțin 70 de puncte (pragul de calitate)

Lista domeniilor eligibile pentru fiecare regiune în parte:

Pentru regiunea Nord-Est, descarcă lista domeniilor și subdomeniilor de specializare inteligentă NE.

Pentru regiunea Sud-Est, descarcă lista domeniilor și subdomeniilor de specializare inteligentă SE.

Pentru regiunea Sud-Munteania, descarcă lista domeniilor și subdomeniilor de specializare inteligentă S.

Pentru regiunea Sud-Vest Oltenia, descarcă lista domeniilor și subdomeniilor de specializare inteligentă SV.

Pentru regiunea Vest, descarcă lista domeniilor și subdomeniilor de specializare inteligentă V.

Pentru regiunea Nord-Vest, descarcă lista domeniilor și subdomeniilor de specializare inteligentă NV.

Pentru regiunea Centru descarcă lista domeniilor și subdomeniilor de specializare inteligentă C.

Pentru regiunea București-Ilfov, descarcă lista domeniilor și subdomeniilor de specializare inteligentă B-I.

Cheltuieli eligibile:

 • Cheltuieli cu dotări
 • Cheltuieli cu active necorporale
 • Cheltuieli generate de administrație
 • Cheltuieli pentru consultanță
 • Cheltuieli salariale
 • Cheltuieli de informare, comunicare și publicitate
 • Cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect
 • Cheltuieli cu servicii

Ajutor financiar nerambursabil:

 • finantare nerambursabila de minim 25.00.000 Euro – maxim 200.000 Euro/beneficiar
 • Co-finanțarea din partea beneficiarului este de minimum 10%

Proiectele se vor transmite exclusiv prin aplicația MYSMIS, în intervalului cuprins între 27.06.2022, ora 12:00:00 și 27.07.2022, ora 12:00:00.

ATENȚIE! Acest apel de proiecte este de tip non-competitiv, primul venit primul servit, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare.

Nu lăsați pe ultimul moment decizia de a participa la programele de finanțare cu fonduri nerambursabile! Experiența noastră din ultimii 14 ani arată că interesul este mare pentru fondurile destinate antreprenorilor, fondurile pentru sectorul privat se epuizează foarte repede!

Aplicați ACUM pe acest program

Clienții ne recomandă

Am apărut pe

Aplicați ACUM pe acest program

Pentru mai multe detalii, informații gratuite despre programele de finanțare cu fonduri nerambursabile, consultanții din cadrul firmei noastre vă stau la dispoziție

Așteptăm solicitările Dvs. cu interes AICI

CEPU SRL este una dintre cele mai experimenatate firme de consultanță în fonduri nerambursabile din România, cu 14 ani vechime. Numai în ultimii 9 ani de activitate am obținut sprijin financiar nerambursabil pentru proiecte în valoare totală de cca. 82.000.000 euro, realizând peste 760 de proiecte de finanțare, în aproape toate domeniile care au fost finanţate în perioada 2009-2020. Și acest lucru dovedește faptul că atragerea fondurilor nerambursabile nu este imposibilă.

Date societate: SC CEPU SRL, Tirgu-Mures, Str. Republicii, Nr. 2, Cod fiscal: RO 19215515
Tel.: +4-0265-233-021, Fax.: +4-0265-233-025
Email: office@cepu.ro, cepusales@cepu.ro
Web: www.cepu.ro