POR 2.2: În curând se va relansa programul cel mai popular de finanțare pentru IMM-uri!

Finanțare nerambursabilă între 1.000.000 – 5.000.000 de euro pentru mai multe activități/construcții/achiziții.

Finanțare nerambursabilă: 45%-70% (în funcție de regiune și mărime IMM).

Solicitați ACUM o consultanță gratuită

Solicitanti eligibili:

 • IMM-uri non-agricole din mediul urban, precum și întreprinderi mijlocii non-agricole din mediul rural
 • Locația de implementare trebuie să fie în una dintre următoarele regiuni: Nord-Vest, Nord-Est, Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest,Teritoriul ITI Delta Dunării indiferent de localizarea sediului social al acesteia.

Nu sunt eligibile investițiile localizate în Regiunea București-Ilfov și ITI Delta Dunării!

Criterii de eligibilitate:

 • Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare și în anul depunerii proiectului
 • Solicitantul a înregistrat profit din exploatare în anul 2018
 • Capitalurile proprii ale firmei în 2018 au fost/sunt pozitive
 • Societatea a fost înfiinţată cel târziu la 3 ianuarie 2018
 • Societatea nu este în dificultate și nu are datorii la bugetul de stat
 • Solicitantul nu a avut activitatea suspendată temporar și a înregistrat profit din exploatare  în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare

Câteva activități sprijinite:

 • Producţie
 • Construcții, finisare
 • Activități de realizare soft
 • Telecomunicații
 • Restaurante, alimentație pentru evenimente (Catering)
 • Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase/nepericuloase
 • Recuperarea materialelor reciclabile
 • Activități de ambalare
 • Hoteluri, alte forme de cazare, baze sportive, turism
 • Activităţi referitoare la sănătatea umană 
 • Activități artistice
 • Activități de inginerie, arhitectură, analize tehnice, editare, a portalurilor web,etc.
 • Alte servicii/activități, etc.
Lista completă a codurilor CAEN eligibile

Cheltuieli eligibile: 1. Ajutor de stat – rata finanțării max. 70%:

 • Construirea, modernizarea, extinderea spațiului de producție/ prestare servicii inclusiv a utilităţilor generale aferente (apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică,etc)
 • Achiziţionare mijloace fixe: echipamente tehnologice, utilaje; instalaţii de măsurare
 • Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale
 • Instalaţii / echipamente specifice pentru eficienţă energetică, sisteme pentru surse regenerabile de energie. Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală.
 • Active necorporale*: sisteme informatice, licenţe, brevete, magazine virtuale (e-shop), programe informatice,  etc – amortizabile

Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții în active necorporale!

Cheltuieli eligibile: 2. Ajutor De Minimis – rata finanțării 90%:

 • Implementarea procesului de certificare/recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății – ISO (9001, 14001, 22000, 18001, 27001, 50001, 13485, 20000, SA8000)
 • Internaţionalizare: participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, misiuni economice în calitate de expozant
 • Proiectare, consultanță

Rata finanțării nerambursabile în cazul investițiilor prin ajutorul de minimis în toate regiunile eligibile: 90%

Valoarea eligibilă aferentă componentei finanțabile prin ajutor de minimis nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă totală a investiției.

Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții în active necorporale ori lucrări de modernizare și care constau exclusiv din realizarea de lucrări de construcție care nu se supun autorizării. 

Locul de implementare a proiectului este situat în:

 • în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe pentru IMM)
 • în mediul rural doar pentru întreprinderile mijlocii.

Perioada de implementare proiectului după semnarea contractului de finanțare este de maximum 36 de luni și nu depășește data de 31.12.2023.

Nu sunt eligibile investițiile localizate în regiunea de dezvoltare București Ilfov, firmele cu sediul în București-Ilfov pot fi eligibile doar dacă realizează investiții în alte regiuni.

Ajutor financiar nerambursabil:

 • finantare nerambursabila de minim 1.000.000 Euro – maxim 5.000.000 Euro/beneficiar.
 • intensitatea finanțării nerambursabile este între 45-70%, după cum urmează:
Categorie/Regiune Nord-Est Sud-Est Sud-Muntenia Sud-Vest Oltenia Vest Nord-Vest
Intreprinderi mijlocii 60% 60% 60% 60% 45% 60%
Microintreprinderi si intreprinderi mici 70% 70% 70% 70% 55% 70%

Ghidul în versiunea actualizată pentru POR 2.2 se poate descărca aici.

Domenii de activitate în care am elaborat/câștigat și implementat proiecte de succes în cadrul POR, axa 2:

Nu lăsați pe ultimul moment decizia de a participa la acest program de finanțare, deoarece
experiența noastră de aproape 10 ani arată că fondurile alocate pe acest program se pot
epuiza repede, interesul fiind foarte mare!

Pentru mai multe detalii, informații, gratuite despre acest program de finanțare sau alte fonduri nerambursabile, consultanții din cadrul firmei noastre vă stau la dispoziție!

Așteptăm solicitările Dvs. cu interes AICI

CEPU SRL este una dintre cele mai experimenatate firme de consultanță în fonduri nerambursabile din România, cu aproape 10 ani vechime. Numai în ultimii 6 ani de activitate am obținut sprijin financiar nerambursabil pentru proiecte în valoare totală de cca. 58.000.000 euro, realizând peste 440 de proiecte de finanțare, în aproape toate domeniile care au fost finanţate în perioada 2007-2013. Și acest lucru dovedește faptul că atragerea fondurilor nerambursabile nu este imposibilă.

Deasemenea firma noastră vă poate ajuta atât pe partea de consultanță cât și partea de proiectare/execuție (în cazul investițiilor de construcții). Totodată prin noi puteți obține de la evaluatori experți (membrii titulari ANEVAR) evaluarea proprietății imobiliare, evaluarea bunurilor mobile, evaluarea terenurilor, etc. care pot fi achiziționate prin unele programe de finanțare și care sunt obligatoriu de evaluat în vedera obținerii finanțării.

SOLICITAȚI CONSULTANȚĂ GRAUITĂ AICI

Date societate: SC CEPU SRL, Tirgu-Mures, Str. Republicii, Nr.2, Cod fiscal: RO 19215515
Tel.: +4-0265-233-021, Fax.: +4-0265-233-025
Email: office@cepu.ro , cepusales@cepu.ro
Web: www.cepu.ro