PR-SM – ID/1/1/1.3/B

Finanțare pentru Microîntreprinderile si IMM-urile non-agricole din Regiunea Sud – Muntenia

Finanțare nerambursabilă între 300.000 – 3.000.000 euro

Buget Apel: cca. 144 milioane Euro

Aplicați ACUM pe acest program

Solicitanți eligibili:

Microîntreprinderi și IMM-uri non agricole din mediul rural și din mediul urban, inclusiv din satele aparținătoare acestora, din Regiunea Sud Muntenia

 • Au sediul social în Sud-Muntenia și au desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare, cel puțin începând cu data de 1 ianuarie 2022.
 • Nu se află în dificultate;
 • Au obținut profit din exploatare în 2022;
 • Își desfășoară activitatea în mediul urban sau rual;
 • Nu au datorii la stat;
 • La data depunerii cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN), vizat de investiție, înscris ca obiect de activitate, indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii.
 • Nu au avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior.
 • au un drept legal asupra locului de implementare a proiectului, teren și/sau clădire, care le conferă dreptul de a realiza investiția propusă

Judete eligibile Regiunea Sud Muntenia:

 • Prahova
 • Dâmbovița
 • Giurgiu
 • Teleorman
 • Ialomița
 • Călărași
 • Argeș

Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura:

 • contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectului
 • finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului
 • resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale

Ajutor financiar nerambursabil:

 • Valoare minima proiect: 300.000 euro;
 • Valoare maxima proiect, pentru firmele cu venituri pana la 50.000 euro: 500.000 euro;
 • Valoare maxima proiect, pentru firmele cu venituri de peste 50.000 eruro: 10 x veniturile din 2022, max. 3 milioane euro;

Contribuția solicitantului:

Intensitatea maxima admisa a ajutorului de stat
pentru investiții inițiale (%)
Județ Categoria de întreprinderi
Microîntreprinderi Mici Mijlocii
ARGEȘ 75% 70% 60%
CĂLĂRAȘI 75% 75% 70%
DÂMBOVIȚA 75% 70% 60%
GIURGIU 75% 70% 60%
IALOMIȚA 75% 75% 70%
PRAHOVA 75% 75% 75%
TELEORMAN 75% 75% 70%

Cheltuieli eligibile:

 • lucrări de construire/ extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor,întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii, inclusiv a utilităţilor generale aferente investitiei);
 • achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalaţii de lucru, mobilier, echipamente informatice, aparatură birotică, etc;
 • achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului. De exemplu: energia solară, energia eoliană, hidroenergia, biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz), energia geotermală. Nu sunt eligibile proiecte care includ doar investiţii din această categorie.
 • investiţii în active necorporale: brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare, în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului;
 • activități specifice economiei circulare (ex. revalorificarea materiilor prime, materialelor și produselor, valorificarea deșeurilor și produselor secundare proprii prin simbioză industrială, etc);
 • investiţii în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/produselor proprii ale solicitantului, pentru crearea unui magazin virtual (e-shop) în care vor fi implementate diferite funcţionalităţi specifice comerţului electronic: publicarea cataloagelor de articole, preţuri şi stocuri, etc.
 • proiectare şi asistenţă tehnică;
 • activități de consultanță: pentru elaborarea cererii de finanțare și a planului de afaceri; în  domeniul managementului proiectului; pentru proceduri de achiziţii
 • activitati de internaționalizare (ex. acces la servicii de intrare pe piețe internaționale, participarea la târguri şi expoziţii internaţionale desfășurate în țară și în afara României în calitate de expozant;
 • investiţii în adaptarea proceselor tehnologice de producţie la sistemele de certificare şi standardizare specifice pieţelor de export, etc, certificării și omologării produselor și serviciilor;
 • Activități de audit financiar

CLICK AICI pentru lista completă a codurilor CAEN eligibile

Cererile de finanțare depuse în primele 60 de zile calendaristice de la data de începere a depunerii proiectelor în cadrul apelului vor parcurge etapele de verificare a conformității și evaluare tehnică și financiară, urmând a fi direct contractate cele care au obținut, cel puțin, 90 de puncte (pragul de excelență) și care se încadrează în alocarea financiară disponibilă pentru acest apel. Dacă alocarea financiară disponibilă nu este acoperită, restul proiectelor care au obținut între 50 și 89 de puncte, vor fi menținute în competiția cu proiectele ce vor fi depuse în lunile următoare.

Investiţia finanţată trebuie menţinută în regiunea Sud-Muntenia pentru o perioadă de, cel puţin, cinci ani de la data plății finale sau de la data finalizării investiției !

Nu lăsați pe ultimul moment decizia de a participa la acest program de finanțare! Experiența noastră din ultimii ani arată că fondurile pentru sectorul privat se epuizează foarte repede!

Aplicați ACUM pe acest program

Clienții ne recomandă

Am apărut pe

Nu ești interesat de această linie de finanțare?

AFLĂ DESPRE MAI MULTE OPORTUNITĂȚ AICI

Aplicați ACUM pe acest program

IMPORTANT!
Nu puteți participa la accesarea de fonduri nerambursabile, numai dacă societatea pe care o dețineți are BILANȚ POZITIV, CAPITALURI POZITIVE, PROFIT DIN EXPLOATARE pe anul precedent, totodată NU ESTE ÎN DIFICULTATE/INSOLVENȚĂ și NU A AVUT activitatea suspendată oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior;

Pentru mai multe detalii, informații gratuite despre acest program de finanțare sau alte programe de finanțare cu fonduri europene nerambursabile, consultanții din cadrul firmei noastre vă stau la dispoziție! Așteptăm solicitările Dvs. cu interes.

Așteptăm solicitările Dvs. cu interes AICI

CEPU SRL este una dintre cele mai experimenatate firme de consultanță în fonduri nerambursabile din România, cu 16 ani vechime. În această perioada am obținut sprijin financiar nerambursabil pentru proiecte în valoare totală de cca. 93.000.000 euro, realizând peste 870 de proiecte de finanțare, în aproape toate domeniile care au fost finanţate în perioada 2008-2022. Și acest lucru dovedește faptul că atragerea fondurilor nerambursabile nu este imposibilă.

Date societate: SC CEPU SRL, Tirgu-Mures, Str. Republicii, Nr. 2, Cod fiscal: RO 19215515
Tel.: +4-0265-233-021, Fax.: +4-0265-233-025
Email: office@cepu.ro, cepusales@cepu.ro
Web: www.cepu.ro

Haide să fim prieteni pe