Programul naţional multianual pentru

COMERȚ și SERVICII –2022

Fonduri nerambursabile valoare de maxim 250.000 RON

Bugetul pentru anul 2022 este 50.000.000 de lei

Aplicați ACUM pe acest program

Beneficiari eligibili:

Microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii care îndeplinesc cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:

 • sunt organizate în baza Legii nr. 31/1990 sau în baza Legii nr.1/2005
 • asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate
 • sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului
 • codul CAEN este eligibil în cadrul Programului şi autorizat la momentul inscrierii online
 • sunt înființate pînă la data de 31.12.2019 inclusiv
 • nu au datorii la bugetul de stat
 • nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a 3 exerciţii financiare consecutive
 • nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii
 • crează cel puțin 1 loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată și menține locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani după finalizarea implementării proiectului
 • în cazul în care locul/locurile de muncă se vacantează sau se suspendă, beneficiarul are un termen de maxim 45 de zile să ocupe locul/locurile de muncă vacante

Tipul locurilor de munca:

 • absolvent după anul 2019
 • persoană cu dizabilități
 • persoană defavorizată
 • refugiat din Ucraina

Ajutor financiar nerambursabil

 • finantare nerambursabila de maxim 300.000 RON/beneficiar
 • Contribuţie proprie – minim 15%

 Finanţarea se acordă ulterior realizării investiţiilor într-o singură tranșă!

Perioada de implemnatare: 12 luni

Cheltuieli eligibile:

 • Echipamente tehnologice, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale
 • Activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x-body și de forță, echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, autoturismele 100% electrice precum
 • Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii de depozitare, inclusiv mobile.
 • Mijloace de transport: autoturisme, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepţia tuturor vehiculelor de teren, in limita a 1 autoturism/ beneficiar si maxim 50.000 lei, cu exceptia vehiculelor 100% electrice.
 • Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică
 • Salariile, utilitățile (energie electrica, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor
  – 1 loc de munca – 5000 lei
  – 2 locuri de munca – 10.000 lei
 • Pachetul digital (cheltuiala obligatorie)- max 25.000 lei – site de prezentare a activității sau magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-line, un soft necesar desfășurării activității și semnatură electronică. (Opțional și suplimentar, pachetul digital poate conține și echipamente IT)
 • Consultanță – maxim 8000 lei
 • Multe alte cheltuieli…

Activitățile eligibile se pot vizualiza AICI

IMPORTANT!!! Beneficiarii sunt obligaţi să asigure în favoarea AIMMAIPE bunurile achiziţionate prin program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani (anul decontului + 3 ani de monitorizare)

Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura:

 • contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectului
 • finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului
 • resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile

Grila de evaluare (Punctajul) se poate vizualiza AICI

La punctaje egale va prevala:

 • punctajul obţinut la criteriul aferent profitului net la 31.12.2021
 • punctajul obținut la criteriul aferent rezultatelor după finanțare
 • numărul mediu de angajați la 31.12.2021
 • valoarea exactă a aportului propriu
 • data şi ora înscrierii în program

Angajamente:

 • Menținerea investiției: minim 3 ani

Nu lăsați pe ultimul moment decizia de a participa la acest program de finanțare! Experiența noastră din ultimii ani arată că fondurile pentru sectorul privat se epuizează foarte repede!

Aplicați ACUM pe acest program

Clienții ne recomandă

Vizualizează ce spun unii clienți care au lucrat cu noi în trecut

Am apărut pe

Aplicați ACUM pe acest program

Pentru mai multe detalii, informații gratuite despre programele de finanțare cu fonduri nerambursabile, consultanții din cadrul firmei noastre vă stau la dispoziție

Așteptăm solicitările Dvs. cu interes AICI

Date societate: SC CEPU SRL, Tirgu-Mures, Str. Republicii, Nr. 2, Cod fiscal: RO 19215515
Tel.: +4-0265-233-021, Fax.: +4-0265-233-025
Email: office@cepu.ro, cepusales@cepu.ro
Web: www.cepu.ro