Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a publicat, astăzi, lista aplicanților la ediția a doua a programului Start-Up Nation admiși de principiu la finanțare, precum și lista aplicanților respinși la finanțare. Aceasta poate fi studiată accesând site-ul www.aippimm.ro.

Aceștia vor primi, pe adresele de corespondență, scrisorile de acceptare de principiu la finanțare, precum și scrisorile de respingere cu motivele care au condus la această decizie.

Noua listă cuprinde tot 13.005 aplicanți verificați, ca și în varianta publicată luni, însă acum se folosește sintagma „admis în lista de așteptare” în loc de „admis în afara bugetului”.

Ministerul spune că a făcut această actualizare „în vederea unei prezentari mai clare a situației aplicanților la ediția a doua a programului Start-Up Nation admiși de principiu la finanțare, precum și lista aplicanților respinși la finanțare”.

În urma verificării proiectului unui solicitant rezultatul poate fi:

  • Admis – proiectul este admis de principiu la finanțare, solicitantul urmează să fie contactat în vederea incheierii acordului de finanțare;
  • Respins – proiectul este respins;
  • Renunțare – solicitantul a renunțat la proiect;
  • Admis în lista de așteptare – proiectul îndeplinește condițiile administrative și de eligibilitate și are numărul RUE mai mare de 10.000. Proiectul poate fi admis de principiu la finanțare dacă numărul de proiecte admise/ contractate anterior acestuia (cu numar RUE mai mic) este mai mic de 10.000.

Proiectele având rezultatul “admis în lista de așteptare” pot fi admise pe masură ce proiectele aflate înaintea acestora pe lista RUE vor elibera locuri eligibile pentru finanțare (în limita a 10.000 proiecte) ca efect al respingerii contestațiilor (respingere definitivă), a renunțării totale la finanțare sau a neprezentării la semnarea acordurilor de finanțare – menționează ministerul.

Potrivit comunicatului de presă al MMACA, contestațiile la rezultatele verificărilor pot fi depuse în maximum cinci zile calendaristice de la transmiterea deciziilor de respingere.

Aplicanții declarați acceptați de principiu la finanțare și în limita bugetului alocat vor fi contactați de către echipele Agenției regionale de care aparțin pentru a fi programați la semnarea acordului de finanțare”, este subliniat în documentul de presă, fiind precizat că firmele admise ar trebui să pregătească următoarele acte:

  • cererea-tip de acord de principiu pentru finanțare, semnată de reprezentantul legal sau împuternicitul societății;
  • certificatele de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor și datoriilor către bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru care au cod unic de înregistrare fiscală, în original sau copie legalizată, eliberate de către organul fiscal competent al autorității administrației publice locale, în termen de valabilitate la data semnării acordului;
  • certificatele de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor și datoriilor către bugetele locale, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru (indiferent dacă au sau nu cod unic de înregistrare fiscală), în original sau în copie legalizată, eliberate de către organul fiscal competent al autorității administrației publice locale, în termen de valabilitate la data semnării acordului (dacă firma nu este înregistrată ca fiind plătitoare în cadrul administrației respective, se solicită o adeverință);
  • documentul emis de către Registrul Comerțului din care să rezulte că întreprinderile beneficiare sunt întreprinderi nou-înființate de către persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de acționar sau asociat într-o altă întreprindere mică sau mijlocie care desfășoară sau a desfășurat aceeași activitate autorizată (cod CAEN) pe care aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea sesiunii de înscriere și documentul emis de către Registrul Comerțului din care să rezulte dacă acționarii/asociații solicitantului au avut/nu au avut calitatea de administrator sau asociat unic într-o societate comercială care a fost declarată în insolvență sau faliment în ultimii cinci ani (2013, 2014, 2015, 2016, 2017).

După ce vor fi soluționate contestațiile, toți aplicații declarați admiși, în limita bugetului pentru anul 2018, vor fi chemați la contractare.

Lista completă poate fi consultată în fișierul de AICI.

sursa: aippim.ro