”Procesul dezvoltării regionale se va derula pe principiul descentralizării!”

  • Din 2023 va începe depunerea de proiecte pentru investiții în valoare totală de peste 1,4 miliarde euro în Regiunea Centru!

Sub sloganul ”Împreună dezvoltăm Regiunea”, peste 170 de reprezentanți ai administrației publice centrale și locale au participat la evenimentul de lansare a Programului REGIUNEA CENTRU 2021-2027, în cadrul unui eveniment organizat la Târgu Mureș de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru. O delegație a Comisiei Europene, reprezentanți ai Guvernului și invitați din toate județele Regiunii Centru au participat la prezentarea publică a noului Program, aprobat prin Decizia 7893 din 26.10.2022 a Comisiei Europene.

Astfel, în următorii șapte ani se vor investi – în județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu – peste 1,15 miliarde euro, fonduri europene nerambursabile, la care se vor adăuga peste 230 milioane euro cofinanțare din partea Guvernului României, resurse care vor fi gestionate de ADR Centru pentru dezvoltarea regiunii noastre.

Programul REGIUNEA CENTRU 2021-2027 (PR Centru) a fost elaborat, în cadrul unui larg parteneriat regional, de către Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Centru în calitate de Autoritate de Management. Prin acest Program, ADR Centru va finanța atât proiectele autorităților publice, cât și ale mediului privat. Plafonul bugetar alocat Regiunii noastre a fost determinat de necesități și de Produsul Intern Brut pe cap de locuitor, Regiunea Centru situând-se din acest punct de vedere pe locul trei la nivel național.

PR CENTRU 2021-2027 cuprinde intervenții pe toate cele 5 obiective de politică ale UE și este constituit din 9 priorități de finanțare care se adresează următoarelor domenii: susținerea procesului de cercetare, dezvoltare și transfer tehnologic de la nivel regional în domeniile de specializare inteligente regionale; sprijinirea dezvoltării IMM-urilor regionale; sprijinirea procesului de digitalizare a serviciilor publice locale și a IMM-urilor; măsuri de eficiență energetică pentru clădirile rezidențiale și clădirile publice de la nivel regional; dezvoltarea mobilității urbane durabile; modernizarea infrastructurii de transport județene; investiții în infrastructura educațională pe toate palierele de învățământ; dezvoltarea turismului durabil și a patrimoniului în zonele rurale; susținerea regenerării urbane, a conservării patrimoniului și dezvoltării infrastructurii de turism și cultură din zonele urbane din Regiunea Centru.

….

În final, participanților la evenimentul de lansare a noilor oportunități de finanțare le-a fost prezentat în detaliu Programul REGIUNEA CENTRU 2021-2027, a cărui versiune oficială integrală este publicată pe pagina de internet coordonată de ADR Centru (link: http://regio-adrcentru.ro/programare-2021-2027/). Primele Ghiduri de finanțare vor fi publicate în scurt timp, urmând ca, încă din primul semestru al anului viitor să înceapă depunerea de proiecte.
PR Centru 2021-2027 își propune să găsească cele mai bune soluții la nevoile identificate la nivel regional în cadrul PDR Centru și al RIS3 Centru, în strânsă legătură cu recomandările Raportului de țară, cu recomandările din cadrul Rapoartelor de evaluare ale POR 2014-2020, precum și luând în considerare alte documente strategice elaborate la nivel european, național, inclusiv strategiile de dezvoltare elaborate la nivel local și județean.

sursa și detalii: ADR Centru