Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a lansat ieri, 14.04.2021, un nou apel de proiecte în cadrul PI 2.1.B – Incubatoare de afaceri în regiunea de dezvoltare Centru.

Conform comunicatului oficial, relansarea are ca scop utilizarea alocării financiare rămase disponibile (de 7 milioane de euro) la nivelul Regiunii de Dezvoltare Centru, în cadrul PI 2.1.B – Incubatoare de afaceri.

Obiectivul specific al acestei priorități îl reprezintă consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domenii competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile de Dezvoltare Regională, prin dezvoltarea incubatoarelor de afaceri sectoriale.

Investițiile finanțabile vizează crearea incubatoarelor de afaceri sectoriale, prin construirea spațiilor aferente și dotarea acestora cu active corporale și necorporale, precum și dezvoltarea serviciilor prestate în cadrul acestora.

Sunt eligibile investițiile ce urmează a fi implementate în regiunea de dezvoltare Centru.

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt:

  • entităţile individuale care au calitatea de fondator al incubatorului de afaceri (autoritatea publică a administraţiei publice locale, instituţia sau consorţiul de instituţii de învăţământ superior acreditate, institutele, centrele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare, camerele de comerţ, societățile, societățile cooperative, asociațiile și fundațiile, patronatele, sindicatele);
  • parteneriatele dintre fondatorii incubatorului de afaceri.

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200.000 de euro și maximum 7 milioane de euro.

Proiectele pot fi depuse, exclusiv prin intermediul aplicației MySMIS, în perioada 14.05.2021-14.06.2021.

Descarcă ghidul

Schema de ajutor de stat/de minimis se aplică până la 31 decembrie 2021 – contractarea proiectelor este posibilă doar până la această dată.

Sursa: AM POR