Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a informat în cursul săptămânii trecute potențialii beneficiari cu privire la faptul că are în vedere lansarea unui nou apel, la începutul lunii mai 2021 pentru Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.1, Operațiunea B – Centre comunitare integrate.

Cel mai recent apel adresat centrelor comunitare integrate a fost deschis în perioada 20 ianuarie 2020 – 30 aprilie 2021, fiind adresat solicitanţilor de finanţare care se regăsesc pe Lista celor 139 comunităţi cu tip de marginalizare peste medie și severă (Anexa 14 la ghid), care constituie comunitățile supuse intervențiilor de tip soft privind serviciile comunitare integrate.

Finanțarea acordată pentru acest apel a fost stabilită între 10.000 și 100.000 euro pentru următoarele tipuri de investiții:

  • construcţia / reabilitarea / modernizarea / extinderea / dotarea centrelor comunitare integrate;
  • accesibilizarea spațiului destinat centrelor comunitare integrate și a căilor de acces;
  • asigurarea/ modernizare utilităţilor generale şi specifice (inclusiv branşarea la utilităţi pe amplasamentul obiectivului de investiții).

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Sursa: AM POR