ADR Nord-Est a anunțat în cursul zilei de ieri, 14 aprilie 2021, faptul că apelul de proiecte Digitalizarea IMM, care va fi lansat conform Schemei de ajutor de minimis aprobată prin Ordinul comun al nr. 1.486/4.255/2020 al Ministrului Fondurilor Europene și al Președintelui Autorității pentru Digitalizarea României în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2. – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2.2. –Acțiunea 2.2.2. – Sprijinirea utilizării TIC pentru dezvoltarea afacerilor, în special a cadrului de derulare a comerțului electronic, este în pregătire.

Acesta va fi lansat de către Agențiile pentru Dezvoltare Regională, în calitate de Subadministratori de Schemă, la nivelul fiecărei Regiuni, după ce va fi asigurată, de către Autoritatea de Management, finanțarea activităților specifice ce trebuie desfășurate de către ADR-uri, pentru gestionarea Schemei.

De asemenea, conform ADR NE, apelul va fi lansat cu o lună înainte de deschiderea sesiunii de depunere, beneficiarii având astfel timp pentru pregătirea proiectelor, care vor cuprinde, în principiu, următoarele elemente:

  • prezentarea solicitantului și a activității sale curente
  • descrierea investiției propuse și a modului în care aceasta va contribui la creșterea gradului de digitalizare
  • bugetarea investiției și planificarea achizițiilor

Noutățile care vor apărea în legătură cu Schema de ajutor de minimis și Apelul de proiecte ce va fi lansat vor fi făcute publice pe website-urile instituțiilor implicate, de îndată ce vor fi disponibile, se arată în comunicatului oficial.

Sursa: ADR NE