In data de 27 septembrie 2021, Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale a publicat calendarul estimativ revizuit pentru lansarea sesiunilor de proiecte în anul 2021 din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

Viitoare lansări

Conform documentului, submăsurile 6.2, 6.4, 4.1 și 4.3 vor fi lansate în luna octombrie, deși în calendarul actualizat la sfârșitul lunii iulie era estimată lansarea acestora în luna septembrie:

Nr. crt Submăsuri/Măsuri Perioadă estimativă lansare sesiune Alocare din fondurile de tranziție (euro)*
1 sM 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități

neagricole în zone rurale”

Octombrie 50.000.000
2 sM 6.4 „Investiții în crearea şi dezvoltarea de activități neagricole” Octombrie 100.000.000
3 sM 4.1 „Investiții în exploatații agricole” Octombrie 760.000.000
4 sM 4.3 “Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice” – componenta infrastructura de acces agricolă Octombrie 100.660.000

*Notă: Alocările aferente sesiunilor de depunere vor fi suplimentate conform disponibilului 2014-2020 existent la data aprobării notei de lansare a sesiunii, potrivit documentului.

Apeluri în derulare

Nr. crt Submăsuri/Măsuri Perioadă derulare sesiune Alocare disponibilă (euro)
1 sM 17.1 „Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor” 28 iulie – 31 octombrie 2021 31.200.000
2 sM 9.1 „Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol” 29 iulie – 29 octombrie 2021 6.769.295
3 sM 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” 27 august – 26 noiembrie 2021 100.000.000, din care:

70.000.000 NAȚIONAL 30.000.000 MONTAN

4 sM 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” 27 august – 26 noiembrie 2021 87.000.000, din care: 60.900.000 NAȚIONAL 26.100.000 MONTAN
5 sM 16.4 „Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare” 27 august – 26 noiembrie 2021 40.000.000
6 sM 16.4a „Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare – sectorul pomicol” 27 august – 26 noiembrie 2021 10.000.000
7  Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite” aferentă sM 8.1 15 septembrie 2021 – 28 februarie 2022 6.537.930
8 sM 5.1 „Sprijin pentru investiții în acțiuni preventive menite să reducă consecințele dezastrelor naturale, evenimentelor adverse și catastrofale” 20 septembrie – 20 decembrie 2021 6.281.305
9 sM 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea /marketingul produselor agricole” 8 octombrie 2021 – 7 ianuarie 2022 182.777.722, din care:

143.611.067 – Sprijin pentru investiții de modernizare în procesarea /marketingul produselor agricole

39.166.655 – Sprijin pentru investiții noi, extindere și modernizare în procesarea /marketingul produselor agricole pentru plante proteaginoase

10 sM 4.2a „Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol” 14 octombrie 2021 – 14 ianuarie 2022 20.471.752

Sursa: AFIR