Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a prezentat recent o situație  a apelurilor ce urmează să fie lansate în cadrul Programul Operațional Pescuit și Afaceri Maritime POP-AM), astfel cum urmează:

Se intenționează lansarea în primul trimestru al anului 2020 a:

PU 1 – Promovarea pescuitului sustenabil din punct de vedere al mediului, eficient din punct de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv și bazat pe cunoaștere

  • Măsura I.23 Articolul 43 alineatele (1) și (3) și articolul 44 alineatul (1) litera (f) Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licitații și adăposturi — investiții de îmbunătățire a infrastructurii porturilor de pescuit și a centrelor de licitații sau a locurilor de debarcare și a adăposturilor, investiții pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor

PU 2 – Stimularea acvaculturii sustenabile din punct de vedere al mediului, eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazată pe cunoaștere

  • Măsura II.5 Articolul 49 Servicii de gestionare, de înlocuire și de consiliere pentru fermele de acvacultură

PU3 – Stimularea punerii în aplicare a PCP

  • Măsura VI.1 Articolul 76 Control și executare (fără lit.e)
  • Măsura VI.1 Articolul 76 Control și executare (lit.e)
  • Măsura VI.2 Articolul 77 Colectarea datelor

PU4– Creșterea ocupării forței de muncă și a coeziunii teritoriale

  • Măsura III.4 Articolul 64 Activitățile de cooperare

Conform reprezentanților celor de la POP-AM acest calendar este estimativ sunt în discuții și alte măsuri pe care se lucrează cu intenția de a fi lansate.

sursa: fonduri-structurale.ro