Consiliul Uniunii Europene a anunțat pe data de 14 iulie 2021, convenția asupra poziției sale cu privire la proiectul de buget al UE pentru 2022, alături de ambasadorii statelor membre.

În total, poziția Consiliului se ridică la angajamente în valoare de 167,7 miliarde euro și plăți în valoare de 170 de miliarde euro. Bugetul pentru 2022 va fi completat cu fonduri Next Generation EU menite să contribuie la stimularea redresării economice europene.

Consiliul a efectuat o analiză detaliată a proiectului de buget al UE pentru 2022, prezentat de Comisie la 8 iunie 2021, propunând:

  • Decalarea unei părți din finanțarea unor linii bugetare în a doua parte a perioadei Cadrului financiar multianual 2021-2027 (CFM), pentru a evita creșteri mai mari în comparație cu 2021 și pentru a asigura o capacitate realistă de absorbție a fondurilor.
  • Conformitatea cheltuielilor administrative din bugetul 2022, în special în ceea ce privește nivelul resurselor de personal, cu actualul acord privind CFM.

Următorii pași

Consiliul va adopta în mod oficial poziția printr-o procedură scrisă care se încheie la 6 septembrie 2021, pe care o va prezenta Parlamentului European. Parlamentul urmează să convină asupra mandatului său pentru negocierile bugetare în cadrul sesiunii plenare din 18-21 octombrie 2021. Dacă pozițiile celor două instituții diferă, perioada de conciliere de 21 de zile va începe la 26 octombrie și se va desfășura până la 15 noiembrie. În cazul în care Consiliul și Parlamentul European nu ajung la un acord cu privire la bugetul pentru 2022 până la sfârșitul perioadei respective, Comisia va propune un al doilea proiect de buget.

Sursa: Consiliul UE