Microîntreprinderile și IMM-urile cu cel puțin un an vechime pot solicita în curând, prin intermediul programului de Microindustrializare, fonduri nerambursabile de până la 450.000 de lei, pentru dezvoltarea propriilor afaceri. Procedura de implementare a fost aprobată astăzi prin ordin de ministru și publicată în Monitorul Oficial, ceea ce înseamnă că și depunerea proiectelor va începe în curând.

Prin intermediul programului de Microindustrializare, antreprenorii care dețin firme de minim un an vechimw pot solicita un sprijin financiar nerambusabil de până la 450.000 de lei, aproximativ 100.000 de euro, pentru dezvoltarea și modernizarea afacerilor.

Bugetul alocat acestei scheme de minimis pentru anul bugetar 2018 este de 74.359.000 lei, fiind estimat un număr de 165 de beneficiari în cursul sesiunii din acest an.

Pot beneficia de sprijin nerambusabil prin intermediul prgramului de Microindustrializare în acest an următoarele categorii de societăți:

 • întreprinderile mici sau mijlocii din următoarele regiuni de dezvoltare: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru;
 • microîntreprinderi, întreprinderi mici sau întreprinderi mijlocii în regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov.

În cadrul acestui program de finanțare sunt eligible societățile care solicită finanțare nerambursabilă pentru dezvoltarea unor afaceri din clasele 1, 2 sau 3 conform clasificării activităților economice naționale (CAEN). Iată câteva exemple de activități eligibile:

 • industria alimentară;
 • industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal;
 • fabricarea produselor textile și articolelor de îmbrăcăminte;
 • fabricarea de mobilă;
 • fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;
 • fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie;
 • fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice;
 • fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente;
 • fabricarea băuturilor nealcoolice….. și multe alte activități.

Deasemenea solicitanții vor fi obligați să asigure, din fonduri proprii, o contribuție proprie de cel puțin 10% din valoarea cheltuielilor eligibile. În același timp, antreprenorii trebuie să susțină în întregime cheltuielile neeligibile care pot interveni în implementarea proiectelor.

Antreprenorii care vor să își sporească șansele de a primi finanțare în cadrul acestui program, vor avea posibilitatea de a asigura o contribuție proprie mai mare, obținând, în acest fel, puncte suplimentare în cadrul etapei de selecție a proiectelor depuse.

În cadrul proiectului pot fi incluse cheltuieli din următoarele categorii:

 • echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnică de calcul tip PC;
 • aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare;
 • autoutilitare, cu excepţia vehiculelor de teren;
 • brevete de invenție, mărci de produse, software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;
 • achiziţionarea de spaţii de lucru;
 • mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;
 • realizarea unei pagini web;
 • cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale;
 • comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei;
 • consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului.

Programul Microindustrializare 2018 nu prezintă modificări semnificative față de anul trecut. Și în acest an firmele vor avea posibilitatea contractării de credite în program pentru a-și asigura fluxul de cheltuieli până la decontarea de către stat. Similar cu ediția de anul trecut, termenul limită pentru semnarea contractelor de credit cu banca parteneră va fi 4 decembrie 2018, iar pentru semnarea contractelor de finanțare cu componentă de credit termenul este de 8 decembrie 2018.

Statul va anunța cu cel puțin 5 zile înainte deschiderea aplicației electronice de înscriere în program, pe site-ul aippimm.ro .

Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanţare şi completarea planului de afaceri în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe pagina web a Agenției pentru Implementarea Programelor și Proiectelor pentru IMM-uri (AIPPIMM).

Dacă aveți nevoie de mai multe informații despre acest program de finanțare, sau vă interesează posibilitatea accesării unor fonduri nerambursabile pentru afacerea Dvs. sau aveți planuri și idei de afaceri pe care doriți să le puneți în practică, dar nu aveți surse de finanțare suficiente  apelați la specialișții noștri și solicitați o consultanță gartuită AICI