Ministerul Economiei a anunțat ieri, 08 noiembrie 2022, faptul că începând cu data de 19 decembrie 2022 se deschide sesiunea de depunere a cererilor de finanțare în baza schemei de ajutor de minimis în vederea tranziției către economia circulară, aprobată prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2022 privind reglementarea unor măsuri financiare prin instituirea schemei de ajutor de minimis în vederea tranziției către economia circulară, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 839/26.08.2022. 

Sesiunea are o durată de 30 de zile lucrătoare și este cuprinsă în perioada 19 decembrie 2022 – 31 ianuarie 2023. 

Bugetul maxim al schemei este echivalentul în lei al sumei de 8 milioane euro.

Suma minimă alocată din bugetul schemei pentru un proiect este egală cu echivalentul în lei al sumei de 15.000 euro.

Suma maximă acordată unui beneficiar din bugetul schemei este egală cu echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro, iar plata se va efectua eșalonat, în baza documentelor justificative.

Beneficiarii eligibili sunt atât societățile, cât și asociațiile și fundațiile, care desfășoară activitate în domenii precum fabricarea băuturilor, fabricarea hârtiei, industria textilă, industria metalugică, industria mobilei, industria farmaceutică ș.a. Lista completă a domeniilor de activitate eligibile se regăsește în anexa 1 la Ghid.

Categoriile de activități finanțate sunt:

 • trasnfer tehnologic pentru prevenirea generării de deșeuri și reducerea acestora, precum și utilizarea eficientă a resurselor, reutilizare, reparare și reciclare;
 • dezvoltarea activităților de cercetare/inovare, proiectare ecologică a produselor și serviciilor care să promoveze principiile economiei circulare;
 • înființarea și/sau dotarea și/sau modernizarea laboratoarelor de testare pentru materialele și produsele rezultate din activități de economie circulară, precum și acreditarea acestora, după caz;
 • înființarea și/sau dotarea și operarea de centre de reparații și recondiționare a bunurilor în vederea reutilizării deșeurilor și reparării bunurilor;
 • extinderea activităților de reciclare a deșeurilor;
 • crearea unei platforme electronice, unice la nivel național, care pe baza informațiilor introduse de utilizatori face automat legătura între vânzător și cumpărător;
 • realizarea de centre de colectare și valorificare a produselor din lână, in, cânepă, textile, rezultate din aplicarea principiilor economiei circulare;
 • reciclarea/reutilizarea și/sau valorificarea deșeurilor industriale generate în materii prime secundare sau produse cu valoare adăugată mai mare decât cea a deșeului din care provin;
 • modernizarea instalațiilor de reciclare existente care să determine emisii de gaze cu efect de seră, cu cel puțin 30% mai mici, precum și reduceri ale nivelurilor altor categorii de poluanți în raport cu linia tehnologică existentă;
 • introducerea/extinderea producției produselor care nu conțin plastic, alternative la produsele din plastic de unică folosință;
 • introducerea/extinderea producției de ambalaje care nu conțin plastic.

Cererile de finanțare, însoțite de documentele aferente cf. Ghidului Solicitantului se transmit la Registratura Ministerului Economiei, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, București, menționându-se pe plic „Direcția Politici Industriale și Competitivitate – Schema de ajutor de minimis în vederea tranziției către economia circulară”, în intervalul orar:

 • L-J: 8:30 – 17:00
 • V: 8:30 – 14:30

Descarcă documentele necesare de AICI

Sursa: Ministerul Economiei