Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) din România vor putea aceesa, în viitorul apropiat, trei noi programe de finanțare nerambursabilă, conform unui proiect de act normativ aflat în dezbatere la Ministerul Mediului de Afaceri. Unul dintre acestea este pentru accelerarea dezvoltării IMM-urilor, iar altul este pentru stimularea exporturilor, al treilea fiind axat pe un târg al IMM-urilor.

Este vorba de un Proiectul de ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii. Acesta a fost lansat vineri (07.06.2019) în dezbatere publică, pe site-ul ministerului.

Documentul vizează, în esență, introducerea a trei noi programe naționale prin care IMM-urile să ceară finanțare nerambursabilă de la stat: programul de accelerare a dezvoltării IMM-urilor, programul Start-up Export și programul pentru organizarea târgului IMM-urilor.

1. Accelerarea dezvoltării IMM-urilor. Programul va sprijini investițiile în companiile beneficiare pentru creșterea accelerată a acestora pe termen scurt și mediu. Programul se va desfășura în continuarea programului româno-elvețian pentru dezvoltarea IMM-urilor.

2. Stimularea exporturilor. Programul Start-up Export va încuraja IMM-urile de la noi din țară să demareze activități de export. Acest lucru se va face atât prin activități de instruire și mentorat în domeniul exportului, cât și prin alte forme de sprijin care să conducă la creșterea numărului firmelor românești care fac exporturi.

3. Târgul IMM-urilor. Prin acest program se vor facilita contactele dintre potențialii întreprinzători/IMM-uri și firmele/instituțiile publice sau private care oferă servicii pentru sectorul IMM-urilor. De ce? Pentru a crește numărul întreprinzătorilor de succes și a îmbunătăți performanțele economice și tehnice ale IMM-urilor, a stimula și susține IMM-urile inovative, a promova produsele și serviciile româneşti, a stimula și susține internaționalizarea IMM-urilor.

În același timp, proiectul de OUG prevede prelungirea perioadei de aplicare a programelor naționale deja derulate de stat. Printre acestea se numără, de exemplu, programul de microindustrializare și programul de comerț. Mai precis, deoarece acestea sunt stabilite momentan până în anul 2020, se propune ca ele să fie valabile până în anul 2027.

Legislația în vigoare prevede că întreprinderile mici și mijlocii se clasifică în funcție de numărul mediu anual de salariați și în funcție de cifra de afaceri anuală netă sau de activele totale pe care le dețin. Concret, avem:

  • microîntreprinderile, care au până la nouă salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la două milioane euro, echivalent în lei;
  • întreprinderile mici, care au între zece și 49 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la zece milioane euro, echivalent în lei;
  • întreprinderile mijlocii, care au între 50 și 249 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.

sursa: avocatnet.ro