IMM-urile aproape din toată țara, din diverse domenii, vor putea obține noi fonduri europene de câte 2-6 milioane euro pe proiect, dintr-o nouă linie de finanțare POR 2.2-IMM, care urmează să fie lansată în curând. Bugetul alocat va fi de 150 de milioane euro, cu posibilitate de extindere la 550 milioane euro, potrivit Ministerului Lucrărilor Publice Dezvoltării și Adminitrației.

AM POR a lansat  spre consultare publică ghidul solicitantului aferent Priorității de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Apelul va fi adresat tuturor regiunilor de dezvoltare: Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru, mai puțin București-Ilfov și ITI Delta Dunării.

Alocarea prezentului apel de proiecte este de 150 milioane euro cu posibilitate de extindere la 550 milioane euro (contribuția FEDR și Buget de stat):

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 2 milioane euro și maximum 6 milioane euro.

Peste aceste sume, contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile variază între minimum 30% pentru întreprinderile mici și  minimum 55% pentru firmele mijlocii, în funcție și de regiunea de dezvoltare.

Investițiile eligibile pentru co-finanțare prin ajutor de stat regional includ:

 • Construirea, extinderea spațiilor de producție/servicii;
 • Dotarea cu active corporale, necorporale.

Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente unei investiții inițiale.

Societăți eligibile:

Firmele trebuie să îndeplinească o serie de condiții de eligibiliatte, cumulate, printre care:

 • Să fie societate sau societate cooperativă
 • Să fie întreprindere mică sau mijlocie dn mediul urban, ori întreprindere mijlocie din mediul rural
 • Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.
 • O întreprindere care depune cererea de finanţare în cursul anului 2020 trebuie să fi fost înfiinţată cel mai târziu în luna ianuarie 2019 și să fi înregistrat profit din exploatare la 31 decembrie 2019.
 • Investițiile trebuie să fie pentru grupele CAEN cuprinse în anexa la Ghid. Sunt prevăzute domenii din cele mai diverse: firme de software, fabricarea de mobilă, activități de alimentație (catering), săli de fitness, făbricuțe de confecții, service de calculatoare etc.

Categorii de cheltuieli eligibile:

 • Cheltuieli pentru amenajarea terenului
 • Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
 • Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
 • Cheltuieli pentru investiţia de bază
 • Alte cheltuieli
  • Organizare de şantier
  • Cheltuieli diverse şi neprevăzute

Descarcă ghidul

Consultarea publică se va derula pe o perioadă de 15 zile calendaristice, începând cu data publicării variantei de lucru a ghidului (n.r 14 mai).

Observațiile și propunerile pot fi trimise prin e-mail, la info@mdrap.ro, pâna la data de 29.05.2020.

 

Sursa: AM POR