Sprijinul financiar pentru tinerii fermieri în viitorul exercițiu financiar 2023-2027 ar putea fi majorat la 100.000 euro/fermă, conform Regulamentului (UE) 2021/2115 al Parlamentului European și al Consiliului.

”Tinerii fermieri în special trebuie să își modernizeze fermele pentru ca acestea să devină viabile pe termen lung. Cu toate acestea, ei se confruntă cu o cifră de afaceri scăzută în primii ani de activitate. Prin urmare, este important ca statele membre să faciliteze intervențiile investiționale întreprinse de tinerii fermieri și să acorde prioritate acestor intervenții. În acest scop ar trebui să li se permită statelor membre să prevadă în planurile lor strategice PAC rate de sprijin mai ridicate și alte condiții preferențiale pentru investițiile direcționate către exploatațiile tinerilor fermieri. Ar trebui, de asemenea, să li se permită statelor membre să acorde un sprijin sporit pentru investiții fermelor mici”, precizează documentul UE.

Astfel, pentru a veni în sprijinul tinerilor fermieri, statele membre vor putea majora sprijinul financiar acordat prin intervenția de instalare a tinerilor fermieri la 100.000 euro/fermă.

”Cuantumul maxim al ajutorului acordat pentru instalarea tinerilor fermieri și pentru întreprinderile rurale nou-înființate ar trebui să fie majorat până la 100.000 EUR, acest cuantum putând fi accesat și prin intermediul ajutorului acordat sub forma instrumentelor financiare sau în combinație cu acesta”, se mai arată în regulament.

”(1)   Statele membre pot acorda sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri și pentru înființarea de întreprinderi rurale, inclusiv pentru instalarea noilor fermieri, în condițiile prevăzute în prezentul articol și specificate mai detaliat în planurile lor strategice PAC, pentru a contribui la îndeplinirea unuia sau mai multora dintre obiectivele specifice prevăzute la articolul 6 alineatele (1) și (2).

sursa: agro-tv.ro