PRV 1.3A

Finanțare pentru Microîntreprinderile din Regiunea Vest – Zona Urbană – PRODUCȚIE

Finanțare nerambursabilă între 30.000 – 200.000 de euro

Peste 100 de activități eligibile

Buget apel: cca. 26 milioane euro

Aplicați ACUM pe acest program

Solicitanti eligibili:

 • Microîntreprinderi cu sediul social în Regiunea Vest și locația de implementare a proiectului în mediul urban din Regiunea Vest sau în stațiunile turistice aparținătore,  inclusiv localitățile componente și satele aparținătoare municipiilor și orașelor din Regiunea Vest
 • Au fost înființate cel târziu la data de 31 decembrie 2021.
 • Au înregistrat profit din exploatare în anul 2022
 • Nu au datorii la bugetul de stat
 • Nu sunt în dificultate
 • nu au avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare – 2023 și în anul fiscal anterior, respectiv 2022
 • au cel puțin 1 angajat și își asumă creșterea numărului mediu de locuri de muncă cu minim 1

Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura:

 • contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectului,
 • finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului,
 • resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

Cheltuieli eligibile:

 • Construirea/modernizarea/extinderea spațiilor de producție, de tip construcție industrială,
 • Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică;
 • Achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, în procent de minim 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului,
 • Investiții în active necorporale;
 • Activități dedicate extinderii piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite, la nivel național și/sau extern, în limita a maxim 15% din valoarea totală eligibilă a investiției. Incheierea a cel puțin unui contract comercial.
 • Activități din domeniul economiei circulare
 • activități aferente serviciilor de consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și managementul implementării proiectului
 • Multe alte cheltuieli

CLICK AICI pentru lista completă a codurilor CAEN eligibile

Ajutor financiar nerambursabil:

 • finantare nerambursabilă de minim 30.000 Euro – maxim 200.000 Euro/beneficiar.

   – Max. 60.000 euro – Pentru solicitanții care au obținut venituri din codul CAEN relevant mai mici de 30% din cifra de afaceri sau cei care nu au obținut venituri din codul CAEN relevant în anul anterior depunerii cererii de finanțare

   – Max. 200.000 euro – Pentru solicitanții care au obținut venituri din codul CAEN relevant mai mari sau egale cu 30% din cifra de afaceri înregistrată în anul anterior depunerii cererii de finanțare

 • Contribuție proprie: între 17-24%
Județul Arad Caraș-Severin Hunedoara Timiș
Asistența neramburabilă maxim 83% 90% 90% 76%
Contribuția solicitantului minim 17% 10% 10% 24%

Atenție!

La finalul etapei de implementare, solicitantul de finanțare trebuie să facă dovada autorizării codului CAEN eligibil pentru care a solicitat finanțare la locația de implementare a proiectului.

Perioada de implementare a activităților proiectului, după semnarea contractului de finanțare, este de maxim 14 luni, fără a depăși data de 31 decembrie 2029.

Vor fi selectate cererile de finanțare conforme și eligibile care obțin 75 puncte, restul proiectelor se vor ordona în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute și se vor finanța în funcție de încadrarea în alocare.

 

Nu lăsați pe ultimul moment decizia de a participa la acest program de finanțare! Experiența noastră din ultimii ani arată că fondurile pentru sectorul privat se epuizează foarte repede!

Aplicați ACUM pe acest program

Clienții ne recomandă

Am apărut pe

Aplicați ACUM pe acest program

IMPORTANT!
Nu puteți participa la accesarea de fonduri nerambursabile, numai dacă societatea pe care o dețineți are BILANȚ POZITIV, CAPITALURI POZITIVE, PROFIT DIN EXPLOATARE pe anul precedent, totodată NU ESTE ÎN DIFICULTATE/INSOLVENȚĂ și NU A AVUT activitatea suspendată oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior;

Pentru mai multe detalii, informații gratuite despre acest program de finanțare sau alte programe de finanțare cu fonduri europene nerambursabile, consultanții din cadrul firmei noastre vă stau la dispoziție! Așteptăm solicitările Dvs. cu interes.

Așteptăm solicitările Dvs. cu interes AICI

CEPU SRL este una dintre cele mai experimenatate firme de consultanță în fonduri nerambursabile din România, cu 15 ani vechime. În această perioada am obținut sprijin financiar nerambursabil pentru proiecte în valoare totală de cca. 90.000.000 euro, realizând peste 760 de proiecte de finanțare, în aproape toate domeniile care au fost finanţate în perioada 2008-2021. Și acest lucru dovedește faptul că atragerea fondurilor nerambursabile nu este imposibilă.

Date societate: SC CEPU SRL, Tirgu-Mures, Str. Republicii, Nr. 2, Cod fiscal: RO 19215515
Tel.: +4-0265-233-021, Fax.: +4-0265-233-025
Email: office@cepu.ro, cepusales@cepu.ro
Web: www.cepu.ro

Haide să fim prieteni pe