Fondul pentru modernizare

Fonduri europene pentru investiții în parcuri fotovoltaice și alte tipuri de surse pentru producția de energie regenerabilă

Termen estimat depunere proiecte: Trimestrul II 2023

Bugetul maxim al schemei este aproximativ 550 milioane euro și se împarte astfel:

 • ENERGIE EOLIANĂ – 100.000.000 EURO
 • ENERGIE SOLARĂ – 200.000.000 EURO
 • ENERGIE HIDRO – 100.000.000 EURO
 • ENERGIE GEOTERMALA – 50.000.000 EURO
 • BIOMASA SAU BIOGAZ – 100.000.000 EURO
Aplicați ACUM pe acest program

Activitățile sprijinite:

 • Realizarea Investiții capacităţilor noi de producere energie electrică din surse eoliene
 • Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse solare
 • Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din biomasă și biogaz
 • Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din energie geotermală
 • Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse hidro

Solicitanți eligibili:

 • Societăţi Comerciale (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv întreprinderi nou înființate/regii autonome)
 • îşi desfăşoară activitatea în sectorul producerii de energie electricăCAEN 3511 – Producția de energie electrică;
 • Nu sunt întreprinderi în dificultate/insolvență/faliment/lichidare
 • Nu are datorii la bugetul de stat
 • Solicitantul demonstrează capacitate de management de proiect, privind UIP/echipă de proiect;
 • demonstrează capacitate tehnică pentru susținerea activităților proiectului
 • Terenurile/imobilele necesare înființării și funcționării investiţiei sunt puse la dispoziția proiectului. În cazul proiectelor ce vor fi amplasate pe terenuri agricole din extravilan, solicitanții vor prezenta la depunerea ofertei documente doveditoare privind clasa de calitate/fertilitate a terenului (clasa III, IV sau V)
 • În situația în care centrala se instalează pe o clădire/teren care este grevată/grevat de ipotecă, aplicantul va depune, la contractarea proiectului, o scrisoare din partea băncii conform căreia aceasta se angajează că nu va executa clădirea/terenul respective și investiția finanțată din FM pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la punerea proiectului în exploatare.
 • Proiectul are avizul tehnic de racordare (ATR) pentru locul de producere

Criterii de selecție: cel mai mic cost solicitat/MW instalat de energie

Valoarea maximă a ajutorului nerambursabil este de 20 milioane de euro și nu poate depăși:

 • Energie solară (panouri fotovoltaice) 425.000 Euro/MW
 • Energie eoliană – 650.000 E/MW
 • Energie hidro 1.805.000 E/MW
 • Energie geotermală – 1.690.000 E/MW
 • Biomasă sau biogaz – 1.692.000 E/MW

NOTĂ: Având în vedere plafoanele maxime de mai sus și prețurile actuale de pe piață, rezultă contribuții proprii la proiect de minim 40% și cu cât această contribuție proprie este mai mare, cu atât șansele de câștig sunt mai mari.

Activități și cheltuieli eligibile:

 • Cheltuieli pentru amenajarea terenului
 • Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului
 • Cheltuieli cu plata diriginților de șantier
 • Cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului
 • Cheltuieli pentru construcții și instalații
 • Cheltuieli cu dotările (utilaje, echipamente cu și fără montaj, dotări)
 • Cheltuieli cu active necorporale
 • Cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier
 • Cheltuieli diverse si neprevăzute
 • Cheltuieli pentru pregătrea personalului de exploatare
 • Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste
 • Alte cheltuieli

Angajamentele Beneficiarului:

 • Solicitantul demonstrează capacitate de management de proiect și capacitate tehnică pentru susținerea activităților proiectului
 • Solicitantul demonstrează capacitatea financiară pentru implementarea proiectului si dispune de cofinanțare proprie a proiectului
 • Finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului

Nu lăsați pe ultimul moment decizia de a participa la acest program de finanțare! Experiența noastră din ultimii ani arată că fondurile pentru sectorul privat se epuizează foarte repede!

Aplicați ACUM pe acest program

Clienții ne recomandă

Am apărut pe

Nu ești interesat de această linie de finanțare?

AFLĂ DESPRE MAI MULTE OPORTUNITĂȚ AICI

Aplicați ACUM pe acest program

IMPORTANT!
Nu puteți participa la accesarea de fonduri nerambursabile, numai dacă societatea pe care o dețineți are BILANȚ POZITIV, CAPITALURI POZITIVE, PROFIT DIN EXPLOATARE pe anul precedent, totodată NU ESTE ÎN DIFICULTATE/INSOLVENȚĂ și NU A AVUT activitatea suspendată oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior;

Pentru mai multe detalii, informații gratuite despre acest program de finanțare sau alte programe de finanțare cu fonduri europene nerambursabile, consultanții din cadrul firmei noastre vă stau la dispoziție! Așteptăm solicitările Dvs. cu interes.

Așteptăm solicitările Dvs. cu interes AICI

CEPU SRL este una dintre cele mai experimenatate firme de consultanță în fonduri nerambursabile din România, cu 16 ani vechime. În această perioada am obținut sprijin financiar nerambursabil pentru proiecte în valoare totală de cca. 93.000.000 euro, realizând peste 870 de proiecte de finanțare, în aproape toate domeniile care au fost finanţate în perioada 2008-2022. Și acest lucru dovedește faptul că atragerea fondurilor nerambursabile nu este imposibilă.

Date societate: SC CEPU SRL, Tirgu-Mures, Str. Republicii, Nr. 2, Cod fiscal: RO 19215515
Tel.: +4-0265-233-021, Fax.: +4-0265-233-025
Email: office@cepu.ro, cepusales@cepu.ro
Web: www.cepu.ro

Haide să fim prieteni pe