Fondul pentru Modernizare

Investiţii în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum

Termen estimat lansare înscrieri: Trimestrul I-II 2023

Bugetul maxim: aproximativ 525 milioane euro

Aplicați ACUM pe acest program

Bugetul maxim al schemei este
aproximativ 525 milioane euro și se împarte astfel:

 • Energie eoliană – 30.000.000 euro
 • Energie solară – 360.000.000 euro
 • Energie hidro – 25.000.000 euro
 • Energie geotermala – 30.000.000 euro
 • Biomasa sau biogaz – 80.000.000 euro

Activitățile sprijinite:

 • Realizarea Investiții capacităţilor noi de producere energie electrică din surse eoliene
 • Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse solare
 • Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din biomasă și biogaz
 • Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din energie geotermală
 • Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse hidro

Solicitanți eligibili:

1. Pentru proiectele de tip A: Societăţile comerciale (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv întreprinderi nou îființate)/regiile autonome legal constituite și înregistrate la ONRC în România.

 • La momentul contractării întreprinderile/regiile autonome trebuie să aibă înscrisă în statutul societăţii/actul de înființare, între altele, activitatea privind producerea de energie electrică, corespunzătoare diviziunii 35: „Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat”, clasa CAEN 3511 – Producția de energie electrică
 • Nu sunt întreprinderi în dificultate/insolvență/faliment
 • Nu are datorii la bigetul de stat
 • Consumul propriu trebuie să reprezinte minim 70% din producția sistemului de energie regenerabilă
 • Terenurile/imobilele necesare înființării și funcționării investiţiei sunt puse la dispoziția proiectului. În cazul proiectelor ce vor fi amplasate pe terenuri agricole din extravilan, solicitanții vor prezenta la depunerea ofertei documente doveditoare privind clasa de calitate/fertilitate a terenului (clasa III, IV sau V)
 • Proiectul are avizul tehnic de racordare (ATR) pentru locul de producere

Criterii de selecție: cel mai mic cost solicitat/MW instalat de energie

2. Pentru proiectele de tip B: Unitățile Administrativ Teritoriale, Sub-unitățile Administrativ Teritoriale, unitățile din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională, instituții publice, pentru consumul propriu de energie/în domeniul public (spre exemplificare neexhaustivă: iluminatul public, iluminatul în incinta unităților, consumul de energie electrică în clădirile unităților și clădirile publice în care nu se desfășoară activități economice de către terți – primărie, cămin cultural, creșă/grădiniță/unități învățământ/unități medicale de stat/centre îngrijire bătrâni, etc.)

 • Consumul propriu trebuie să reprezinte 100% din producția sistemului de energie regenerabilă
 • Terenurile/imobilele necesare înființării și funcționării investiţiei sunt puse la dispoziția proiectului. În cazul proiectelor ce vor fi amplasate pe terenuri agricole din extravilan, solicitanții vor prezenta la depunerea ofertei documente doveditoare privind clasa de calitate/fertilitate a terenului (clasa III, IV sau V)
 • Proiectul are avizul tehnic de racordare (ATR) pentru locul de producere

Criterii de selecție: primul venit primul servit!

Valoarea maximă a ajutorului nerambursabil
este de 20 milioane de euro și nu poate depăși:

 • Energie solară (panouri fotovoltaice) 750.000 E/MW instalat pentru sisteme de sub 1 MW și 425.000 Euro/MW– pentru capacități instalate mai mari de 1 MW
 • Energie eoliană – 650.000 E/MW pentru toate capacitățile instalate
 • Energie hidro 1.805.000 E/MW pentru toate capacitățile instalate
 • Energie geotermală – 1.690.000 E/MW pentru toate capacitățile instalate
 • Biomasă sau biogaz – 3.383.000 Euro/MW – pentru capacități instalate de până la 1 MW și 692.000 E/MW pentru capacități instalate mai mari de 1 MW

NOTĂ!

Având în vedere plafoanele maxime de mai sus și prețurile actuale de pe piață, rezultă contribuții proprii la proiect de minim 40% și cu cât această contribuție proprie este mai mare, cu atât șansele de câștig sunt mai mari.

Activități și cheltuieli eligibile:

 • Cheltuieli pentru amenajarea terenului
 • Achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru construirea de capacități noi de producție a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară, hidro, geotermală biomasă sau biogaz;
 • Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului
 • Cheltuieli pentru construcții și instalații care fac obiectul proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară, hidro, geotermală, biomasă, sau biogaz
 • Cheltuieli cu dotările (utilaje, echipamente cu și fără montaj, dotări)
 • Cheltuieli cu active necorporale
 • Cheltuieli diverse si neprevăzute
 • Cheltuieli pentru pregătrea personalului de exploatare
 • Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste
 • Multe alte cheltuieli

Angajamentele Beneficiarului:

 • Solicitantul demonstrează capacitate de management de proiect și capacitate tehnică pentru susținerea activităților proiectului
 • Solicitantul demonstrează capacitatea financiară pentru implementarea proiectului si dispune de cofinanțare proprie a proiectului
 • finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului;

Nu lăsați pe ultimul moment decizia de a participa la acest program de finanțare! Experiența noastră din ultimii ani arată că fondurile pentru sectorul privat se epuizează foarte repede!

Aplicați ACUM pe acest program

Clienții ne recomandă

Am apărut pe

Nu ești interesat de această linie de finanțare?

AFLĂ DESPRE MAI MULTE OPORTUNITĂȚ AICI

Aplicați ACUM pe acest program

IMPORTANT!
Nu puteți participa la accesarea de fonduri nerambursabile, numai dacă societatea pe care o dețineți are BILANȚ POZITIV, CAPITALURI POZITIVE, PROFIT DIN EXPLOATARE pe anul precedent, totodată NU ESTE ÎN DIFICULTATE/INSOLVENȚĂ și NU A AVUT activitatea suspendată oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior;

Pentru mai multe detalii, informații gratuite despre acest program de finanțare sau alte programe de finanțare cu fonduri europene nerambursabile, consultanții din cadrul firmei noastre vă stau la dispoziție! Așteptăm solicitările Dvs. cu interes.

Așteptăm solicitările Dvs. cu interes AICI

CEPU SRL este una dintre cele mai experimenatate firme de consultanță în fonduri nerambursabile din România, cu 16 ani vechime. În această perioada am obținut sprijin financiar nerambursabil pentru proiecte în valoare totală de cca. 93.000.000 euro, realizând peste 870 de proiecte de finanțare, în aproape toate domeniile care au fost finanţate în perioada 2008-2022. Și acest lucru dovedește faptul că atragerea fondurilor nerambursabile nu este imposibilă.

Date societate: SC CEPU SRL, Tirgu-Mures, Str. Republicii, Nr. 2, Cod fiscal: RO 19215515
Tel.: +4-0265-233-021, Fax.: +4-0265-233-025
Email: office@cepu.ro, cepusales@cepu.ro
Web: www.cepu.ro

Haide să fim prieteni pe