Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate și Autoritatea pentru Digitalizarea României (Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale) anunță lansarea spre consultare publică a Ghidului solicitantului aferent Acțiunii 2.2.1 – Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere, apel nr. 3.

Ghidul este în consultare publică în perioada 17 – 30.07.2020. Propunerile și observațiile persoanele și entităților interesate pe marginea documentului sunt așteptate adresa de e-mail: fonduri.oipsi@adr.gov.ro

Prin prezentul Ghid se urmareste finantarea unor produse/servicii/aplicatii TIC inovative care sa vina in sprijinul IMM-urilor si autoritatilor publice , urmarindu-se trecerea de la outsourcing la dezvoltarea bazată pe inovare.

Tipuri de proiecte

In cadrul prezentului apel de proiecte, se pot depune propuneri de proiecte cu aplicabilitate in urmatoarele domenii:

 • IoT, smart city / smart village
 • Cyber security
 • Big data
 • Inteligenta artificiala
 • Tranzactii electronice
 • E-guvernare- Digitizarea administratiei publice
 • E-sănătate
 • Digitalizare (automatizare, robotizare) industrială

Activități eligibile

Următoarele categorii de activități, strict necesare pentru implementarea proiectului, sunt eligibile pentru finanțare în cadrul prezentului apel acțiuni:

 • Activități aferente achiziționării de hardware TIC și a altor dispozitive aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune), justificate din punct de vedere al implementării proiectului. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură cu funcționarea produselor/aplicațiilor informatice implementate prin proiect;
 • Activități aferente amenajării centrului de date în care se vor instala echipamentele TIC achiziționate prin proiect (o singură dată pe perioada implementării);
 • Activități aferente achiziționării și/sau dezvoltării aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, achiziționarea și implementarea de soluții de semnătură electronică, inclusiv resurse de stocare si procesare, justificate din punct de vedere al implementarii proiectului Dezvoltarea și implementarea soluțiilor software specifice proiectului și integrarea aplicațiilor folosite trebuie să respecte obligatoriu etapele clare de dezvoltare: analiza cerințelor, proiectare, implementare și testare, precum și pe cele de punere în funcțiune (dacă este cazul);
 • Activități aferente cercetării industriale sau dezvoltării experimentale;
 • Activități necesare informării și publicității proiectului – conform prevederilor Manualului de Identitate Vizuală și prezentului ghid al solicitantului;
 • Activități aferente achiziționării de servicii de consultanță pentru:
  – elaborarea documentațiilor necesare pregătirii proiectului propus spre finanțare
  – managementul proiectului, inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectului și servicii de asistență juridică pentru realizarea achizițiilor (elaborarea documentației de atribuire și aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție)
 • Activități aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate / achiziționate și cel care va asigura mentenanța;
 • Activități de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară (conform reglementărilor naționale) și tehnică (din perspectiva corespondenței rezultatului proiectului cu Cererea de finanțare și obiectivele POC;
 • Activități specifice echipei interne de management a proiectului.

Solicitanți eligibili

 • Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care își desfășoară activitatea în România, centrate pe domeniul TIC sau
 • Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care își desfășoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC
 • Consorții formate din:
  – Entitatile definite mai sus( oricare dintre cele doua)
  și
  – Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care își desfășoară activitatea în România

Ghidul se poate studia AICI

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene