O nouă sesiune pentru finanțarea proiectelor agricole se va lansa în curând, după ce ghidul solicitantului aferent investițiilor în exploatații agricole a fost publicat pentru dezbatere publică. Prin intermediul acestui program de finanțare, fermierii debutanți sau cei activitate desfășurată  vor putea solicita până la două milioane de euro și cel mult 90% din valoarea investiției propuse.

Finanțarea exploatațiilor agricole reprezintă una dintre cele patru măsuri planificate de AFIR pentru perioada următoare, ca urmare a publicării ghidurilor solicitantului în variantă consultativă la finalul săptămânii trecute. Perioada aferentă consultării publice se va încheia în data de 21 mai, astfel că lansarea sesiunii de primire a proiectelor va fi făcut în curând.

Măsura 4.1 din cadrul PNDR va sprijini, la fel ca și în anii precedenți, investițiile făcute de fermieri pentru înființarea sau dezvoltarea exploatațiilor agricole.

În cadrul măsurii PNDR 4.1, solicitanții eligibili sunt fermierii debutanți, alături de fermierii cu activitate economică demarată și care și-au organizat fermele agricole sub una din următoarele forme:

 • persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau întreprindere familială;
 • societate comercială cu răspundere limitată sau pe acțiuni;
 • societate agricolă;
 • grup de producători.

Sunt sprijinite investițiile realizate la nivelul întregului teritoriu al României, atât în zona urbană, cât și în cea rurală.

Ajutorul nerambursabil acordat poate fi de până la două milioane de euro, investiția fiind decontată într-un procent de cel mult 90%.

Cheltuielile eligibile și  neeligibile

Un proiect poate cuprinde atât cheltuieli eligibile cât şi cheltuieli neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmând a fi suportate de beneficiarul proiectului. Cheltuielile neeligibile înscrise în proiectul selectat trebuie de asemenea finalizate pâna lă data depunerii ultimei cereri de plată.

Iată care sunt cele mai importante cheltuieli eligibile pentru care fermierii pot solicita sprijin financiar nerambursabil:

 • construcția sau modernizarea, dar și dotarea clădirilor din cadrul fermei;
 • construirea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare a propriilor produse;
 • achiziționarea  de utilaje și echipamente specifice activității agricole;
 • TVA-ul, în cazul beneficiarilor neplătitori de TVA;
 • înființarea unui site;
 • crearea conceptului de etichetă pentru produsele comercializate;
 • crearea brandului produselor comercializate;
 • consultanță pentru scrierea și implementarea proiectului.

Ajutorul financiar nerambursabil ce va fi acordat fermierilor prin intermediul acestei linii de finanțare nu este de 100%, astfel că este necesară o cofinanțare a investiției din fonduri private. Existența resurselor financiare va fi verificată înainte de semnarea contractului de finanțare, ca o măsură de creștere a șanselor de reușită a proiectelor aprobate.

Totodată, ghidul solicitantului stabilește și cheltuielile neeligibile ce nu sunt acoperite de ajutorul financiar nerambursabil. Iată care sunt cele mai importante dintre ele:

 • achiziţia de clădiri;
 • construcția și modernizarea locuințelor;
 • cheltuielile cu întreținerea culturilor agricole;
 • cheltuielile cu spațiile ce deservesc activitatea generală a exploatației agricole: birouri administrative, săli de ședințe, săli de protocol, spații de cazare etc.;
 • dobânzile și comisioanele bancare;
 • TVA-ul, în cazul beneficiarilor plătitori de TVA;
 • achiziţionarea de bunuri și echipamente „second hand”;
 • cheltuieli efectuate înainte de semnarea Contractului de finanțare, cu excepția cheltuielilor de consultanță.

Criteriile de selecţie ale proiectului 

Pentru această submăsură pragul minim este de 25 de puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate intra la finanțare. Totuși, obținerea punctajului minim nu reprezintă o garanție pentru obținerea finanțării, având în vedere concurența foarte ridicată, astfel să este recomandat ca fermierii să încerce îndeplinirea unui număr cât mai mare din criteriile de selecție ale proiectului.

Evaluarea proiectelor se realizează lunar pentru proiectele care au un punctaj estimat mai mare sau egal decât pragul de calitate lunar menționat în anunțul licitației depunerii de proiecte.

Cele mai importante criterii de selecție sunt următoarele:

 • sunt încurajate investițiile realizate de către fermele de mici dimensiuni și fermele de familie, acestea obținând un punctaj superior fermelor mari;
 • sunt sprijinite investițiile pentru realizarea lanțurilor alimentare integrate;
 • sunt sprijinite asocierile fermierilor, care dețin exploatații de dimensiuni micii și/ sau medii;
 • proiectele realizate în zonele cu potențial agricol ridicat vor primi un punctaj superior.

Principiul de bază al finanţării nerambursabile acordate prin intermediul PNRD 4.1 este acela al rambursării cheltuielilor eligibile efectuate (suportate și plătite efectiv) în prealabil de către beneficiar.

Proiectul, conținând cererea de finanțare și celelalte anexe solicitate, se va completa prin tehnoredactare, se va scana și se va depune doar online prin intermediul paginii de internet www.afir.info.

Atenție!  AFIR va anunța data lansării măsurii de finanțare după expirarea acestui termen, prin publicarea pe site-ul oficial a unui anunț de primire a proiectelor.

sursa: avocatnet.ro