Persoanele care doresc sa infiinteze o exploatatie pomicola sau sa modernizeze una deja existenta, pot accesa fonduri europene prin Submasura 4.1a – Investitii in exploatatii pomicole, prin care pot primi suma maxima de 1.050.000 euro.

Scopul investitiilor sprijinite in cadrul acestei submasuri este cresterea competitivitatii exploatatiilor pomicole prin dotarea cu utilaje si echipamente, infiintarea, modernizarea si/ sau extinderea unitatilor de procesare, infiintarea de plantatii pomicole, reconversia plantatiilor existente si cresterea suprafetelor ocupate de pepinierele pomicole.

Beneficiarii eligibili:

 • fermieri, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate;
 • Grupurile de producatori si cooperative (societatilor cooperative agricole si cooperativelor agricole, constituite in baza legislatiei nationale in vigoare (prezentata in sectiunea Trimiteri la alte acte legislative), care activeaza in sectorul pomicol, cu conditia ca investitiile realizate sa deserveasca interesele propriilor membri.

Sprijinul nerambursabil se va acorda dupa cum urmeaza:

Ferme mici, medii si obtinere de material de inmultire si material de plantare fructifer

 • Ferme mici: intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:

– 100.000 euro pentru achizitii simple;

– 300.000 euro in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare, reconversie etc.);

– 450.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul  exploatatiei agricole* (productie, procesare, comercializare).

 • Ferme medii: intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:

– 200.000 euro pentru investitiile care presupun achizitii simple;

– 600.000 euro in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare, reconversie etc.);

– 900.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatatiei agricole* (productie, procesare, comercializare).

Obtinere material de inmultire si material de plantare fructifer:

Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:

– 600.000 euro in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare).

 • Ferme mari:

intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:

– 250.000 euro pentru investitiile care presupun achizitii simple;

– 750.000 euro in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare,reconversie);

– 1.050.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatatiei agricole* (productie, procesare, comercializare).

 • Forme asociative :

intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fara a depasi:

– 350.000  euro pentru investitiile care presupun achizitii simple;

– 600.000 euro pentru obtinere material de inmultire si material de plantare fructifer

– 750.000 euro in cazul investitiilor in activitatea de productie (utilaje, infiintare,reconversie;

– 1.050.000 euro pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatatiei agricole* (productie, procesare, comercializare).

Activități eligibile:
 • Înfiinţarea şi modernizarea fermelor pomicole, inclusiv în înfiinţarea şi reconversia plantațiilor pomicole şi modernizarea parcului de mașini şi utilaje agricole
 • Înfiinţarea şi modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv în creşterea suprafeţelor ocupate de material săditor
 • Înfiinţarea şi modernizarea unităţilor de procesare la nivelul fermelor şi investiţii in vederea comercializării (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole), doar ca o componenta secundară a proiectului
 • Producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu
 • Instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din propria activitate agricolă și/sau forestieră, atât din ferma proprie cât și din afara fermei), ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu
 • Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci

Masura 4.1a din cadrul PNDR este in pregatire si se va lansa in curand!