Firmele românești din domeniul turismului, care atrag turiști străini în România, vor putea obține fonduri nerambursabile în valoare totală de 20 de milioane de lei (circa 4 milioane de euro), printr-o nouă schemă de ajutoare de minimis scoasă în consultare publică, luni, de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, deocamdată sub formă de propunere.

Proiectul schemei de ajutor de minimis privind susținerea operatorilor din turism pentru dezvoltarea activității de incoming are scopul declarat de „a stimula creșterea numărului de vizitatori străini în România, precum și prelungirea sejururilor acestora”, a afirmat MAT.

„Concret, cheltuielile efectuate de operatorii economici pentru organizarea acestor pachete turistice vor fi decontate parțial cu fonduri de la bugetul de stat. Inițiativa va facilita activitatea economică a mediului privat, aspect ce se traduce în atragerea turiştilor străini, în creşterea încasărilor provenite din turism şi, prin urmare, în creşterea contribuţiei turismului în PIB”, a declarat Constantin-Daniel Cadariu, ministrul antreprenoriatului și turismului.

Pot beneficia de măsurile de ajutor de minimis  operatorii economici care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții de eligibilitate:

 • sunt înregistrați conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • sunt licenţiaţi ca şi agenţie de turism organizatoare:
 • au capital social integral privat;
 • persoanele care au calitatea de asociați/acționari sau administratori în mai multe societăți nu pot aplica în cadrul prezentei scheme decât cu o singură societate;(declaratie pe proprie raspundere)
 • sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului, au sediul social/punct de lucru și își desfășoară activitatea pe teritoriul României;
 • nu au datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru, la momentul verificării administrative și de eligibilitate; Solicitanții care au datorii eșalonate nu sunt eligibili pentru a accesa schema. (declarație pe proprie răspundere).
 • nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită,  închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității;(declarație pe proprie răspundere)
 • nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană, alt furnizor de ajutor de stat, Consiliul Concurenței, de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu penalități aferente; (declarație pe proprie răspundere)
 • au avut activitate de incoming în anul calendaristic anterior mai mare de 200 de turiști străini. Pentru  a beneficia de măsurile de ajutor de minimis prevăzute în prezenta schemă operatorii economici vor putea considera anul 2019 de începere  (declarație pe proprie răspundere)

Documentele în baza cărora se va face calculul ajutorului de minimis acordat sunt:

 • Contractul cu partenerul extern din care să reiasă numărul de turiști străini (inclusiv traducerea lui asumat prin semnatură, nume și prenume în clar)
 • Contractele cu turiștii străini dacă sunt contractați în mod direct (inclusiv traducerea lor asumată prin semnatură, nume și prenume în clar)
 • Voucherul eliberat de către agenție, semnat și ștampilat de către unitatea de cazare.
 • Dovada prestării serviciilor de cazare de către cel care le-a prestat efectiv (structura de cazare) și numărul exact de turiști (rooming list semnat și ștampilat prestator).

Sprijinul financiar, de la bugetul de stat, va fi acordat astfel:

 • 40 euro pentru fiecare turist străin care a achiziționat și plătit, în anul anterior depunerii, printr-o agenție organizatoare de turism de incoming în România, direct sau printr-un partener extern, un sejur turistic sau circuit de cel puțin 4 nopți de cazare în România;
 • Suplimentar 2 euro pentru fiecare noapte petrecută în plus, peste cele 4, în cadru aceluiași sejur sau circuit turistic.

Valoarea totală estimată a ajutoarelor care pot fi acordate în cadrul schemei de ajutor de minimis, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, respectiv de la data adoptării și până la 31 decembrie 2023, este de maximum 20.000.000 lei, în limita creditelor bugetare și de angajament aprobate anual prin legea bugetului de stat.

Numărul maxim al operatorilor economici care vor beneficia de sprijin se estimează la 1.200 (agenţii de turism organizatoare care pot derula turism de incoming), iar înscrierile în cadrul programului se vor realiza exlusiv digital, prin intermediul unei noi aplicații informatice.

Descarcă de AICI proiectul Schemei de ajutor de minimis privind susţinerea operatorilor din turism pentru dezvoltarea activităţii de incoming.

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de schemă de minimis se primesc în termen de 10 zile de la data publicării la adresa de e-mail: promovare@mturism.ro 

Sursa: MAT