Incepand cu data de 14.11.2018, ora 10.00, pe site-ul www.aippimm.ro, va deveni activa aplicatia de inscriere in cadrul Programului national multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului in randul femeilor din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii.

Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie:

  • stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate de către femei;
  • promovarea unui sistem de informare şi instruire, care să faciliteze mobilitatea femeilor pe piaţa forţei de muncă;
  • dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale acestora în scopul implicării lor în structuri economice private, în contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului dintre obligaţiile familiale şi cele profesionale şi al prejudecăţilor existente la nivel local.

Anul acesta, bugetul total al programului este de 1 milion de lei, din bugetul de stat.

Femeile care vor fi selectate vor avea ocazia să participe la o serie de cursuri și ateliere de antreprenoriat în țară și în străinătate, în 3 etape:

  • Etapa I – O Conferință națională dedicată femeilor antreprenor din România pentru maximum 400 de participante, care au deja o afacere și femei care doresc să-și deschidă o afacere, având ca tematică asistenţa oferită IMM-urilor de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, competitivitatea acestora şi cultura antreprenorială.
  • Etapa a II-a – Organizarea a 4 workshop-uri pentru maximum 160 de participante care dețin afaceri, având ca tematică adaptarea stilului de leadership în funcție de persoană, abilitatea de comunicare, relaționarea în afaceri, modalități de a motiva echipa, delegarea eficientă a sarcinilor.
  • Etapa a III-a – organizarea a 4 evenimente internaționale de tip business to business pentru maximum 80 de participante având ca obiectiv creşterea abilităţilor IMM conduse de femei în formarea de parteneriate externe.

Beneficii pentru doamnele/domnișoarele selectate

Pentru participarea la workshop-uri în România, statul asigură participarea gratuită și va suporta cheltuielile de transport pentru participante în limita sumei de maxim 200 lei/beneficiară. În cazul în care suma cheltuită cu transportul intern depăşeşte 200 lei, diferenţa va fi suportată de către beneficiară. În cazul în care beneficiara se deplasează cu mașina proprie, va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi, dar nu mai mult de 200 lei.

Cheltuielile privind transportul intern vor fi decontate în baza documentelor justificative pe care beneficiarul trebuie să le depună în maximum 10 zile de la închiderea evenimentului, personal sau prin curier, la Agenția pentru IMM București.

Pentru participarea la conferințele internaționale, se asigură participarea gratuită și vor fi suportate cheltuielile de transport extern, precum şi cheltuielile de cazare ale participantelor  pe perioada desfăşurării evenimentului, în limita sumei de 2000 lei.

În cazul în care suma cheltuită cu transportul extern depăşeşte 2000 lei, diferenţa va fi suportată de către beneficiară. În cazul în care beneficiara se deplasează cu mașina, va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi.

Pentru deplasările externe vor fi asigurate cheltuielile aferente cazării pentru beneficiară, în cuantum de maximum 2100 lei/beneficiară, pentru maxim trei nopţi de cazare, dar nu mai mult de 700 lei/noapte/persoană.

Descarcă Procedura de implementare a programului

Sursa: aippimm.ro