Au început înscrierile on-line pentru fondurile europene destinate firmelor românești, de la microîntreprinderi până la cele mari, organizate ca SRL, PFA și în alte forme, pentru afaceri cu procesarea fructelor. Se pot solicita fonduri pentru producția de sucuri naturale, gemuri, băuturi alcoolice slabe, ca cidrul, sau tari, precum țuica românească, prin submăsura 4.2a – PNDR.

AFIR, a deschis înscrierea, în perioada 19 august 2019 – 31 ianuarie 2020, ora 16.00, în prima sesiune din 2019, la fondurile UE din submăsura 4.2a „Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol” (inclusiv pentru Aria de aplicabilitate teritoriul ITI Delta Dunării).

Fondurile totale disponibile sunt de 26.800.000 euro, împărțite astfel:

 • 10.000.000 euro pentru domeniul de intervenție DI 3A „Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, promovarea pieței locale, a circuitelor scurte de aprovizionare, grupurilor de producători și a organizațiilor interprofesionale”.
 • 16.800.000 euro pentru domeniul de intervenție DI 6A „Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici și a creării de locuri de muncă”.

Ghidul și celelalte documnete necesare sunt publicate pe site-ul AFIR

Pentru proiectele câștigătoare, firmele românești din domeniul procesării fructelor,  pot obține fonduri europene, în procent de maximum 40% sau maximum 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile din proiect. Restul banilor, plus cheltuielile ne-eligibile trebuie asigurate de antreprenori.

Acești bani europeni sunt pentru afaceri cu procesarea și marketingul fructelor.Vorbim aici de produse agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene (TFUE).

Exemple: Pot fi făcute afaceri în producerea de sucuri naturale din fructe, gemuri din fructe, cidru, țuică natrurală.

NU este permis ca materia primă colectată în vederea procesării să provină  din flora spontană. De exemplu: afinele, murele, coacăzele, nucile, alunele, etc., recoltate din păduri de amestec şi plantaţii abandonate (ce nu pot fi încadrate în categoria produselor agricole propriu-zise) nu pot constitui materie primă destinată procesării în cadrul acestei submăsuri.

Atenție, pentru proucția de băuturi alcoolice pot aplica doar microîntreprinderile (firme care au maximum 9 angajați) și formele asociative.

La băuturi alcoolice, limitele maxime la finanțarea nerambursabilă sunt:

 • 200.000 de euro pentru microîntreprinderi;
 • 300.000 de euro pentru formele asociative (grupuri de producători și cooperative).

Cheltuieli aferente investițiilor corporale:

– Înfiinţarea, extinderea şi modernizarea unităţilor ce colectează, condiționează şi/ procesează materie primă provenită din sectorul pomicol inclusiv pentru producerea băuturilor alcoolice;
– construcții destinate unei etape sau întregului flux tehnologic (colectare2-depozitare (materie primă/produse) -sortare-condiționare-procesare-comercializare);
– infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor, sisteme supraveghere video pentru activitatea propusă prin proiect etc;
– unităţi mobile de procesare.
– pentru respectarea conditiilor de igienă, sanitar-veterinare și a fluxului tehnologic, sunt eligibile spațiile destinate personalului de producție: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, spațiu pentru pregătirea și servirea mesei etc.
– achiziţionarea, inclusiv în leasing, de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul colectarii materiei prime.

Vor fi considerate cheltuieli eligibile mijloacele de transport specializate care transportă numai un anumit tip de materii prime/mărfuri adecvate activității descrise în proiect:

 • Autoizoterme (prevăzute cu izolație termică a pereților, dar fără agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul mărfurilor alimentare);
 • Remorci și semiremorci izoterme cu și fără agregate de frig sau de control al temperaturii;
 • Cisterne pentru transport specializat pentru materia prima/produsul finit aferent activitatii din proiect;
 • Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate).

Cheltuieli cu active necorporale:

– Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
– Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
– Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului.
– Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obținute:

 • lansarea unui site – pentru promovarea și comercializarea propriilor produse;
 • etichetarea (crearea conceptului);
 • creare/achiziționare/înregistrare marcă înregistrată/brand.

Cheltuielile aferente marketing-ului produselor obținute se vor face în limita a 5% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 30.000 de euro.

Condiții pentru firmele beneficiare

Firma va demonstra ca profitul mediu anual (ca medie a ultimilor 3 ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.

Dacă sunteți interesat de acest program, nu ezitați, nu lăsați pe ultimul moment decizia de participare, fiindcă apleul poate fi închis mai repede de termenul limită în cazul epuizării fondurilor.

Solicitați AICI o consultanță gratuită și vă ajutăm cu drag !