Obiectiv general: Creşterea competitivităţii sectoarelor agro-alimentar şi forestier, îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural, îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale, diversificarea economiei rurale, demararea şi funcţionarea iniţiativelor de dezvoltare locală.

Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR) este un instrument de finanţare creat de uniunea Europeană pentru a sprijini ţările membre în implementarea Politicii Agricole Comune.
Politica Agricola Comuna este un set de reguli şi mecanisme care reglementează producerea, procesarea şi comercializarea produselor agricole în Uniunea Europeană şi care acordă o mare atenţie dezvoltării rurale.
FEADR reprezintă o oportunitate de finanţare pentru spaţiul rural românesc, în valoare de aproximativ 7,5 miliarde de euro, incepând cu 2007 si până în 2013. FEADR se bazează pe principiul cofinanţării proiectelor de investiţii private.
Fondurile europene pentru agricultură pot fi accesate în baza documentului-cheie Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală(PNDR).

Finanţator: Uniunea Europeană şi Guvernul României

AXE PRIORITARE

1.1. Măsuri menite să îmbunătăţească cunoştinţele şi să consolideze potenţialul uman

1.1.1. Formare profesională (training), informare şi difuzare de cunoştinţe

1.1.2. Instalarea tinerilor fermieri. Are ca obiective generale îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii sectorului agricol prin promovarea instalării tinerilor fermieri şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu cerinţele pentru protecţia mediului, igiena şi bunăstarea animalelor, siguranţa la locul de muncă şi îmbunătăţirea managementului exploataţiilor agricole.

1.2. Măsuri menite să restructureze şi să dezvolte capitalul fizic şi să promoveze

1.2.1. Modernizarea exploataţiilor agricole. Obiectivul general al acestei măsuri este creşterea competitivităţii sectorului agricol printr-o utilizare mai bună a resurselor umane şi a factorilor de producţie.

1.2.2. Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii

1.2.3. Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere . Creşterea competitivităţii intreprinderilor de procesare şi marketing a produselor agricole prin diversificarea produselor obţinute şi prin obţinerea şi utilizarea surselor de energie regenerabilă şi a biocombustibililor.

Schema de Ajutor de Stat N578/2009 “Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea produselor agricole şi forestiere în vederea obţinerii de produse neagricole” vizează îmbunătăţirea nivelului general de performanţă al intreprinderilor, prin creşterea competitivităţii intreprinderilor care realizează investiţii în sectoarele:

– procesarea de produse agricole în vederea obţinerii de produse neagricole;
– procesarea primară a produselor forestiere lemnoase şi nelemnoase;
– procesarea produselor agricole în vederea obţinerii de biocombustibil.

1.2.5. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii

1.4. Măsuri de tranziţie pentru România

1.4.1. Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă. Creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole în curs de restructurare pentru facilitarea rezolvării problemelor legate de tranziţie, având în vedere faptul că sectorul agricol şi economia rurală sunt expuse presiunii concurenţiale a pieţei unice.

1.4.2. Înfiinţarea grupurilor de producători.Încurajarea înfiinţării grupurilor de producători din sectorul agricol şi silvic în vederea obţinerii de produse de calitate care îndeplinesc standardele comunitare, prin aplicarea unor tehnologii de producţie unitare şi sprijinirea accesului la piaţă a propriilor membrii.

1.4.3. Furnizarea de servicii de consiliere si consultanţă pentru agricultori

2.1. Măsuri privind utilizarea durabilă a terenurilor agricole

2.1.1. Sprijin pentru Zona Montană Defavorizată

2.1.2. Sprijin pentru zone defavorizate – altele decât zona montană

2.1.4. Plăţi de Agro-Mediu

2.2. Măsuri privind utilizarea durabilă a terenurilor forestiere

2.2.1. Prima împădurire a terenurilor agricole

3.1. Măsuri privind diversificarea economiei rurale

3.1.2. Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-intreprinderi. Dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea activităţilor non–agricole, în scopul creşterii numărului de locuri de muncă şi a veniturilor adiţionale.

3.1.3. Încurajarea activităţilor turistice. Dezvoltarea activităţilor turistice în zonele rurale care să contribuie la creşterea numărului de locuri de muncă şi a veniturilor alternative, precum şi la creşterea atractivităţii spaţiului rural.

3.2. Măsura privind îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale

3.2.2. Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale.

4.1. Implementarea strategiilor de dezvoltare locală

4.1.1. Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier

4.1.2. Îmbunătăţirea mediului şi spaţiului rural

4.1.3. Calitatea vieţii şi diversificarea economiei rurale

4.2.1. Implementarea proiectelor de cooperare

4.3.1. Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului

4.3.1.1. Construcţie de parteneriate public-private

4.3.1.2. Funcţionarea Grupului de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului