Fermierii-persoane fizice, firme și alți proprietari de terenuri mai au timp să depună cereri pentru a putea obține fonduri nerambursabile de maximum 7 milioane de euro, pentru lucrări multianuale de împădurire a pământurilor, a anunțat marți APIA, care a prelungit termenul de depunere.

APIA informează potențialii beneficiari că cea de a doua sesiune de depunere a Cererile de sprijin pentru accesarea Schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite” aferentă Măsurii 8 „Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și îmbunătățirea viabilității pădurilor”, Submăsura 8.1 „Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite” din cadrul PNDR 2014 – 2020, se prelungește până la data de  17 noiembrie 2017, ora 14.30.

Inițial, termenul era 6 octombrie 2017. Sesiunea de depunere a început la 21 august.

Agenția din subordinea Ministerului Agriculturii reamintește că alocarea financiară este de 50.000.000 euro, iar valoarea maximă a sprijinului public pentru un proiect acordat în baza schemei de ajutor de stat, care înglobează toate costurile standard aferente Primei 1, respectiv Primei 1 și Primei 2, după caz, plătite pe durata de aplicare a contractului de finanțare, este de 7.000.000 euro.

Înainte de depunerea cererii de sprijin, solicitantul sprijinului trebuie să parcurgă etapele de identificare a suprafețelor care urmează a fi împădurite în IPA Online, de elaborare a proiectului tehnic de împădurire și de obținere a avizului pentru proiectul tehnic de la Garda Forestieră.

Citește mai multe despre finanțarea din Submăsura 8.1 „Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite” din cadrul PNDR 2014-2020 AICI

sursa: APIA