Microîntreprinderile din zona urbană pot obține fonduri europene de câte 25.000-200.000 de euro într-un nou apel de proiecte disponibil în anumite regiuni, pentru care s-a anunțat oficial perioada de înscriere și s-au publicat Ghidul solicitantului,  alte documente necesare.

Vorbim despre al doilea apel de proiecte în linia de finanțare 2.1 A – microîntreprinderi, din cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, gestonat de Ministerul Dezvoltării Regionale.

Microîntreprinderile eligibile pot depune proiecte și cereri de finanțare în sistemul electronic MySMIS 2014, în perioada 08.07.2019 ora 12:00:00 – 08.11.2019 ora 12:00:00 . Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusă în cazul în care bugetul apelului este consumat mai devreme.

Solicitanți eligibili:

 • Microîntreprinderi cu cel mult 9 angajați, care doresc să realizeze o investiție in mediul urban
 • a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior
 • societatea să aibă profit din exploatare pe anul 2018 și să fie înființată cel târziu în data de 03.01.2018

Regiuni de implementare eligibile:

 • Nord Est (Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui)alocare 26,26 milionae Euro
 • Sud Est (Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea)alocare 12,91 milioane Euro
 • Sud Vest Oltenia (Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea)alocare 13,03 milioane Euro
 • Vest ( Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș) – alocare 10,77 milioane Euro
 • Centru (Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu) alocare 14,74 milioane Euro

Atenție!!!: nu se finanțează investiții în Bucuresti/ Ilfov, regiunile Nord-Vest ,Sud-Muntenia și ITI Delta Dunării,

Ce se finanțează?

 • lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
 • achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
 • achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare
 • achiziția de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare
 • investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ produselor proprii ale solicitantului. Aceste instrumente au ca scop crearea unui magazin virtual (e-shop)

Investiția trebuie să vizeze doar un singur cod CAEN eligibil.

Descarcă AICI coduri CAEN eligibile.

Pentru mai multe informații detaliate despre aceste programe de finanțare click AICI.

Dacă vă interesează posibilitatea accesării unor fonduri nerambursabile pentru afacerea Dvs. , apelați la specialișții noștri în elaborarea proiectelor cu fonduri europene și solicitați o peconsultanță gratuită AICI