Direcția Generală de Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM (DGP-AMPOPAM), a anunțat marți lansarea apelulului nr.7 de cereri de finanțare pentru Măsura II.2 – Investiții productive în acvacultură.

Sunt eligibile pentru finanțare atât întreprinderile care au istoric de funcționare, cât și întreprinderile nou înființate, organizate sub următoarele forme:

  • Persoană fizică autorizată, întreprindere individuală și întreprindere familială;
  • Societate în nume colectiv – SNC, societate în comandită simplă – SCS, societate pe acțiuni – SA, societate în comandită pe acțiuni – SCA, societate cu răspundere limitată – SRL;
  • Asociații înființate legal care desfășoară activitate economică;
  • Societăți cooperative pescărești, care desfășoară acțiuni economice, în domeniul acvaculturii.

Alocarea financiară totală pentru prezentul apel este de 114.036.000,00 lei, echivalentul a 24.000.000,00 euro, din care:

  • Alocarea financiară pentru ITI: 19.006.000,00 lei, echivalentul a 4.000.000,00 euro.

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de 19.006.000,00 lei, echivalentul a 4.000.000,00 euro.

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 23.757,50 lei, echivalentul a 5.000,00 euro.

Solicitantul trebuie obligatoriu să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului.

Perioada de depunere este: 22.10.2019, ora 16:00 – 20.12.2019, ora 16:00.

Anunțul măsurii de finanțare se poate descărca AICI

Ghidul se poate studia AICI

Sursa: AM POPAM