Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a anunțat că în ședința de Guvern de miercuri, 16 noiembrie 2022 a fost aprobată o Ordonanță de Urgență prin care se instituie o schemă ce are ca obiectiv acordarea unui grant financiar operatorilor din industria de fabricare a produselor de morărit, a uleiurilor si grăsimilor, a produselor lactate,  a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă.

Beneficiarii schemei sunt operatorii economici care desfășoară activități încadrate în următoarele clase de clasificare: Cod CAEN 1061 – Fabricarea produselor de morărit, Cod CAEN 1041 – Fabricarea uleiurilor și grăsimilor, Cod CAEN 1051 – Fabricarea produselor lactate si a brânzeturilor Cod CAEN 1091 – Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă. Grantul financiar reprezintă suma maximă care se acordă per operator pentru asigurarea unor cantități minime de faină de grâu, mălai, ulei de floarea soarelui, lapte consum și produse lactate și furaje combinate pentru hrana animalelor.

Grantul financiar maxim care se acordă per beneficiar este de 500.000 euro, condiționat de constituirea unor stocuri materie primă pentru procesare, astfel: 14.280 tone de grâu, sau 14.280 tone porumb, sau 9.615 tone de floarea-soarelui, sau 10.000 tone lapte crud materie primă, sau pentru obținerea de furaje combinate 15.600 tone constituite din grâu și/sau orz și/sau porumb și/sau soia și /sau rapiță.

Condiții de eligibilitate:

a) să solicite ajutorul de stat prevăzut de prezenta ordonanță de urgență;

b) să fi constituit stocuri necesare procesării, respectiv:

 • stocuri de grâu în perioada 15 august 2022—1 noiembrie 2022 inclusiv
 • sau stocuri de porumb în perioada 1 septembrie 2022— 1 noiembrie 2022 inclusiv
 • sau stocuri de floarea-soarelui în perioada 15 august 2022—1 noiembrie 2022 inclusiv
 • sau stocuri de lapte crud materie primă în perioada 15 august 2022—1 noiembrie 2022 inclusiv
 • sau stocuri de materii prime pentru furaje combinate, respectiv grâu și/sau orz și/sau porumb și/sau soia și/sau rapiță, în perioada 15 august 2022—1 noiembrie 2022 inclusiv.

c) să dețină autorizație de mediu/autorizație integrată de mediu, emisă de autoritatea de mediu competentă, sau autorizație sanitar-veterinară/certificat de înregistrare emisă/ emis de autoritatea sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor, după caz, sau în lipsa acestora să declare pe propria răspundere datele referitoare la capacitatea operațională de măciniș/procesare a unității;

d) să prezinte un raport lunar de producție din anul 2022;

e) să dețină certificat de înregistrare emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, certificat constatator, cu mențiunea codului/codurilor CAEN prevăzut(e) la art. 5;

f) să prezinte facturi/file din carnetul de comercializare a produselor agricole, aferente pentru constituirea stocurilor și emise în perioadele prevăzute la lit. b), cu menționarea cantității;

g) să nu se afle în reorganizare, lichidare sau faliment, conform evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului, la data depunerii solicitării pentru ajutor.

d) să prezinte un raport lunar de producție din anul 2022;

e) să dețină certificat de înregistrare emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, certificat constatator, cu mențiunea codului/codurilor CAEN prevăzut(e) la art. 5;

f) să prezinte facturi/file din carnetul de comercializare a produselor agricole, aferente pentru constituirea stocurilor și emise în perioadele prevăzute la lit. b), cu menționarea cantității;

g) să nu se afle în reorganizare, lichidare sau faliment, conform evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului, la data depunerii solicitării pentru ajutor.

Dacă stocurile constituite:

 • sunt mai mici decât cele prevăzute, nivelul grantului financiar se diminuează procentual, în mod corespunzător;
 • sunt mai mari decât cele prevăzute, se acordă nivelul maxim al grantului financiar.

Valoarea finanțării pe coduri CAEN eligibile

Guvernul promite un buget de 985.740.000 lei (200 de milioane de euro), împărțit astfel:

 • 114 milioane euro pentru beneficiarii cu cod CAEN 1061 —Fabricarea produselor de morărit, în vederea obținerii de făinăde grâu;
 • 10 milioane euro pentru beneficiarii cu cod CAEN 1061 — Fabricarea produselor de morărit, în vederea obținerii de mălai;
 • 42,73  milioane euro pentru beneficiarii cu cod CAEN 1041 — Fabricarea uleiurilor și grăsimilor, în vederea obținerii uleiului comestibil de floarea-soarelui;
 • 13,27 milioane euro pentru beneficiarii cu cod CAEN 1051 — Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor;
 • 20 milioane euro pentru beneficiarii cu cod CAEN 1091 — Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă, în vederea obținerii de furaje combinate.

Banii ar urma să fie alocați de guvern în bugetul de stat pe anul 2023, mai exact prin bugetul Ministerului Agriculturii. Aceasta necesită introducerea finanțării în viitoarea lege a bugetului de stat pe anul 2023, pe care o va elabora Guvernul și o va aproba Parlamentul.

Granturile vor fi de maximum 500.000 euro/beneficiar.

Depunerea solicitărilor de finanțare

Solicitanții vor depune cererile de finanțare la direcțiile agricole județene (sau a municipiului București) de care aparțin, împreună cu o serie întreagă de documente prevăzute în ordonanța de urgență.

Cererile și documentele însoțitoare se  depun/transmit în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Cererea de solicitare a ajutorului, însoțită de documentele necesare, poate fi transmisă și prin fax sau poștă sau în format electronic, prin e-mail (descarcă de AICI lista direcțiilor de agricultuă cu datele de contact).

Documentele depuse/transmise în copie de către beneficiar vor purta sintagma „conform cu originalul”, vor fi datate și însușite prin semnătură de către reprezentantul legal al beneficiarului.

Resursele financiare totale necesare implementării schemei de ajutor de stat sunt de 200.000.000 euro, care se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, astfel:

 • creditele de angajament necesare înscrierii în program și depunerii cererilor se asigură în cadrul prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2022.
 • creditele bugetare necesare efectuării plăților beneficiarilor ajutorului de stat se asigură din prevederile bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2023, în cadrul limitelor de cheltuieli aprobate.

Actul normativ este fundamentat pe Comunicarea CE – Cadru temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei, ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit Comunicării Comisiei Europene din data de 28.10.2022, Cadrul temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei și-a prelungit aplicabilitatea până la data de 31 decembrie 2023.

Descarcă de AICI OUG 154 din 16 noiembrie 2022.

Sursa: MADR