În ședința de Guvern din 16 iunie 2022, a fost aprobată Ordonanța de Urgență privind unele măsuri pentru acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiţii destinate capacităţilor de prestare de servicii şi retehnologizării, în vederea refacerii capacităţii de reziliență (n.r. Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive).

Schema de finanțare 4.1.1-POC va avea o valoare de peste 400 de milioane de euro, împărțită în 2 măsuri de sprijin, astfel:

  • 1. Măsura 1-investiții 2022: Granturi de 50.000-200.000 EUR

Un buget de 59,69 milioane euro va fi alocat pentru granturi de câte 50.000-200.000 euro, cel mult de cinci ori cifra de afaceri din 2019.

Microîntreprinderile vor trebui să asigure cofinanțare de 5%, întreprinderile mici -10%, iar întreprinderile mijlocii – 15%

Domenii eligibile: Clasa P – Invățământ, Clasa Q – Sănătate și asistența socială, Clasa S – Alte activități de servicii.

Măsura 1 – investiții va fi destinată  capacităţilor de prestări servicii şi refacerii capacităţii de prestări servicii.

Număr estimat de beneficiari: circa 1.200.

  • 2. Măsura 2 – investiții; Granturi de 50.000-500.000 EUR

Un buget de 359,14 milioane euro (fonduri UE și de la bugetul de stat) va fi alocat granturilor de câte 50.000-500.000 euro, cel mult de cinci ori cifra de afaceri din 2019.

Beneficiarii vor trebui să asigure cofinanțare de 25% – 75%, în funcție de regiunea în care este realizată investita.

Domenii eligibile:  Clasa C – Industria Prelucrătoare (cu excepția codurilor 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției), Clasa F – Construcții; Clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor; Clasa H – Transport și depozitare; Clasa I – Hoteluri și restaurante.

Banii de la Măsura 2 -investiții vor fi pentru pentru refacerea capacităţii de rezilienţă a IMM-urilor afectate de criză. Cheltuieli eligbile: achiziții de utilaje noi, dotări, inclusiv pe componenta de dotări de cazare etc.

Număr estimat de beneficiari: circa 4.000 de firme.

Cum vor fi selectați beneficiarii de granturi:

Criteriile pentru selectarea microîntreprinderilor și IMM-urilor care vor beneficia de granturi, stabile prin Ordonanța de urgență, sunt:

  • a) Scăderea cifrei de afaceri la 31 decembrie 2020 față de 31 decembrie 2019, ca urmare a efectelor pandemiei COVID-19;
  • b) Scăderea ratei profitului operațional aferent exercițiul financiar 2020 în raport cu exercițiul financiar 2019, ca urmare a efectelor pandemiei COVID-19;
  • c) Rata rentabilității activității operaționale în exercițiul financiar 2019, înainte de apariția pandemiei COVID-19;
  • d) Apartenența domeniului de activitate – cod CAEN – la soldul balanței comerciale, conform prevederilor OUG. Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică / Banca Națională a României;
  • e) Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate al proiectului.

În cazul proiectelor care obțin punctaje egale, departajarea se va face în funcție de: rata rentabilității activității operaționale în exercițiul financiar 2019, calculată cu 3 zecimale.

Proiectele care vor obține sub 60 puncte NU vor fi eligibile pentru obținerea de finanțări.

Publicarea ghidului în consultare publică va avea loc în data de 22 iunie 2022, iar perioada de consultare pe marginea acestuia va fi 22 iunie – 4 iulie 2022, a adăugat ministrul.

Lansarea apelului de proiecte va fi în data de 16 august 2022, urmând ca semnarea contractelor de finanțare să aibă loc în perioada 1 septembrie – 31 octombrie 2022.

Solicitanții vor depune proiectele pentru granturile de la Acțiunea 4.1.1-POC prin platforma IMM Recover.

Descarcă proiectul de act normativ

Sursa: Guvernul României