Ministerul Finanțelor a elaborat actul normativ necesar îndeplinirii măsurilor guvernamentale din cadrul Programului Sprijin pentru România și propune o serie de modificări schemei de ajutor de stat nr. 807/2014 dedicată stimulării investițiilor cu impact major în economie, potrivit unui comunicat oficial publicat astăzi, 12 aprilie 2022. Scopul modificărilor este de a eficientiza direcționarea fondurilor publice către sectoarele care vor genera proiecte de investiții majore.

Totodată, prin modificările propuse, investițiile mai mari de 1 milion euro vor fi direcționate către 92 domenii de activitate, precum: industria prelucrătoare, construcții, HORECA, informații și comunicații, sănătate și asistență socială.

Practic, se introduce o listă de domenii eligibile la finanțare, care să înlocuiască lista de domenii excluse de la finanțare. Pe noua listă de domenii eligibile propusă acum putem găsi, de exemplu,  Fabricarea vinurilor din struguri, activitate exclusă în forma aflată în vigoare.

„Scopul modificărilor este de a eficientiza direcționarea fondurilor publice către sectoarele care vor genera proiecte de investiții majore” – mai spun cei de la Finanțe.

Nivelul de finanțare prin intermediul schemei de ajutor de stat se stabilește în funcție de mărimea proiectului de investiții și regiunea geografică.

Astfel, potrivit notei de fundamentare, principalele modificări constau în:

  • introducerea unor sectoare eligibile care asigură orientarea resurselor financiare alocate schemei de ajutor de stat către sectoare de activitate care generează un efect multiplicator important în economie;
  • analiza cererilor de acord pentru finanțare depuse, într-o ordine determinată pe baza unui punctaj stabilit în funcţie de anumite criterii care asigură atât atingerea obiectivului schemei cât şi încadrarea în bugetul anual alocat sau în bugetul total al schemei, după caz;
  • modificarea duratei sesiunilor de depunere a cererilor de acord pentru finanţare la 30 zile lucrătoare, fapt care va da posibilitatea ca un număr cât mai mare de operatori economici să pregătească și să depună cererile de acord pentru finanțare;
  • transformarea termenului în care Ministerul Finanțelor anunță deschiderea unei noi sesiuni de depunere a cererilor de acord pentru finanțare din zile calendaristice în zile lucrătoare fără a implica o modificare în sens real;
  • precizarea faptului că nivelul maxim al ajutorului de stat se stabileşte corespunzător intensităţii maxime aprobate pentru întreprinderile mari, în vederea respectării condiției de complementaritate cu schemele finanțate din fonduri europene;
  • modificarea termenului maxim de analiză la 120 zile lucrătoare atât pentru cererile de acord pentru finanţare cât şi pentru cererile de plată, în funcţie de numărul mare de cereri depuse şi de capacitatea administrativă a celor două servicii care analizează cererile respective;
  • eliminarea definiţiei „arie desfăşurată” având în vedere că stabilirea valorii eligibile pentru cheltuielile cu construcţii nu se mai realizează în funcţie de aria desfăşurată a acestora;

Prin grila de punctaj propusă, sunt încurajate investițiile în zonele cele mai slab dezvoltate ale României. Durata sesiunilor de depunere a cererilor de acord pentru finanțare va fi de 30 zile lucrătoare, pentru a permite participarea unui număr cât mai mare de operatori economici, iar deschiderea sesiunilor de depunere va fi comunicată cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte.

Bugetul maxim al schemei este de 6,38 miliarde lei, respectiv echivalentul a aproximativ 1,45 miliarde euro, cu posibilitatea suplimentării, astfel:

  •     a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finațare pentru perioada 2014-2023;
  •     b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat aprobat în baza acordurilor pentru finanțare emise, pentru perioada 2015 – 2028.

Bugetul anual mediu al schemei este de 638 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 145 milioane euro, astfel cum va fi stabilit prin legile bugetare anuale.

Până în prezent, din bugetul total alocat schemei au mai rămas de angajat, în perioada martie 2022 – 31.12.2023, 1,8
miliarde lei, sumă care nu poate fi majorată, deoarece s-ar încălca prevederile Regulamentului 651/2014.

În momentul de față se află în analiză un număr mare de cereri de acord pentru finanțare prin care se solicită un ajutor de stat în valoare de peste 1,4 miliarde lei.

Perioada de derulare a schemei este 2014-2023 pentru emiterea de acorduri pentru finanţare, respectiv 2015-2028 pentru plata ajutorului de stat.

Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor care realizează o investiție inițială cu o valoare totală, fără T.V.A., de minimum 4,5 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 1 milion euro.

Conform reviziei a șasea a ghidului solicitantului, ajutoarele de stat au valori maxime de 22,5 milioane de euro până la 45 milioane de euro pentru o companie care face o investiție nouă, în funcție de județul de implementare. De asemenea, intensitatea sprijinului variază de la maximum 30% la maximum 60% din investiție.

Proiectul de act normativ poate fi consultat aici.

Propunerile și sugestiile de modificare pot fi transmise la adresa publicinfo@mfinante.gov.ro  în termen de 10 zile calendaristice de la lansarea în consultare publică, respectiv 12.04.2022.

Sursa: Ministerul Finanțelor