În data de  12 decembrie 2018, a avut loc primul seminar de informare dedicat Programului RO-CULTURA, finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021.

Programul RO-CULTURA este cel mai important program de finanțare a sectorului cultural din România, dispune de un buget total de peste 29.000.000 euro și va cuprinde 7 apeluri de proiecte.

„Pentru prima dată pentru o finanțare care se adresează patrimoniului cultural, IMM-urile vor fi eligibile. Patrimoniul cultural aflat în proprietatea entităților private va putea în sfârșit să găsească o sursă de finanțare., a declarat Bogdan Trîmbaciu, directorul Unității de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale. Un alt element de noutate este sistemul de management electronic, care va face posibilă depunerea online a cererilor de finanțare, după cum mărturisește Bogdan Trîmbaciu:  „Avem un sistem electronic de management al programului RO-CULTURA (…). Suntem în faza finală de testare a acestuia”.  Sistemul se va adresa tuturor fazelor de implementare a Programului: depunere, contractare și implementare și monitorizare.

5 apeluri de proiecte vor fi lansate în următoarele 6 luni

În perioada ianuarie-februarie 2019 vor fi lansate următoarele 3 apeluri:

  • Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice. Apelul are o alocare financiară de 16.000.000 € și „va fi prima schemă de stat referitoare la patrimoniul cultural din țară” după cum declară Monica Drăgan, director adjunct – coordonator program.
  • Susținerea expozițiilor inovative cu bunuri culturale mobile restaurate – cu o alocare financiară de 1.258.000 €
  • Consolidarea antreprenoriatului cultural și Dezvoltarea publicului – cu o alocare financiară de 2.500.000 €. Acest apel se va relua și la sfârșitul anului viitor și în 2020, conform declarațiilor din cadrul seminarului.

De asemenea, în perioada martie-aprilie 2019 vor fi lansate încă 2 apeluri de proiecte dedicate minorităților rome: „Încurajăm practic proiecte care folosesc și pun în valoare minoritatea romă. Acestea nu trebuie să se adreseze neapărat minorității rome, ele pot să ia ceva din minoritatea romă și să o folosească într-o abordare artistică în proiectul respectiv”, declară Monica Drăgan, director adjunct – coordonator program. Cele 2 apeluri sunt:

  • Revitalizarea patrimoniului cultural al minorităților rome
  • Sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă    

Pentru a veni în sprijinul tuturor celor interesați să depună și să implementeze proiecte în cadrul RO-CULTURA, Operatorul de Program va mai organiza, începând cu luna ianuarie 2019, seminarii de informare și în Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Iași, Pitești și Timișoara.

Despre Granturile SEE și Norvegiene

Granturile SEE și Norvegiene reprezintă contribuția financiară acordată de Norvegia, Islanda și Liechtenstein pentru reducerea disparităților economice și sociale în Europa și pentru consolidarea relațiilor cu 15 state membre ale Uniunii Europene.

Valoarea totală a contribuției financiare aferente Granturilor SEE și Norvegiene 2014 – 2021 este de 2,8 miliarde de euro. România beneficiază de un buget total de 500 milioane de euro, a doua cea mai mare alocare financiară dintre cele 15 State Beneficiare.

sursa: ro-cultura.ro, fonduri-structurale.ro