Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat ieri, 8 iunie 2022, Ordinul nr. 883/07.06.2021 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 1.2.1 Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere Tip de proiect: Proiect Tehnologic Inovativ. 

Solicitanți eligibili

Pentru această acţiune pot solicita finanţare întreprinderile cu obiect de activitate cercetare-dezvoltare (cod CAEN 72.), dar pentru care activitatea de CD nu constituie obiectul principal de activitate.

La momentul depunerii cererii de finanțare solicitantul trebuie să fie înregistrat în România sau într-un stat membru al UE.

Valoarea totală a acestui apel este de 35.993.816 Euro (aproximativ 178.093.802 Lei ) din care:

 • pentru localitățile din județul  Ilfov, prevăzute la pct.1.9: 8.893.168 Euro (aproximativ 44.002.506 lei)
 • pentru regiuni mai puțin dezvoltate (fără a considera zona ITI Delta Dunării): 24.099.739 Euro (aproximativ 119.243.099 lei)
 • pentru proiectele derulate în teritoriul ITI: 3.000.909 Euro (aproximativ 14.848.198 lei). În măsura în care intervenţiile adresate zonei ITI Delta Dunării nu vor atinge valoarea de 3.000.909 Euro (aproximativ 14.848.198 lei), diferenţa va putea fi alocată pentru celelalte zone din regiunile mai puțin dezvoltate.

Valoarea asistenței financiare nerambursabile acordate unui proiect nu poate depăși 3.000.000 Euro (aproximativ 14.843.700 lei).

Durata de implementare a proiectelor este de maximum 12 de luni, cu posibilitatea de prelungire, fără a depăși data de 31 decembrie 2023.

Valoarea totală a oricărui tip de proiect din cadrul acestei acțiuni (costuri eligibile şi neeligibile) nu poate depăşi echivalentul în lei a 50 milioane euro.

Tipuri de activități eligibile

 • Dezvoltare experimentală;
 • Activități de inovare privind obţinerea, validarea și protejarea brevetelor și altor active necorporale;
 • Alte activități de inovare:
  • detașarea de personal cu înaltă calificare;
  • achiziția de servicii de consultanță în domeniul inovării;
  • achiziția de servicii de sprijinire a inovării;
 • Inovare de proces și organizațională;
 • Investiții inițiale pentru inovare în vederea introducerii în producție a rezultatelor obținute din cercetare-dezvoltare – Pentru această activitate se va acorda o asistenţă financiară nerambursabilă de până la 1.500.000 euro (aproximativ 7.421.850 lei).

Descarcă ghidul

Potrivit ordinului, în termen de 5 zile de la publicarea documentului (respectiv 8 iunie 2022), se vor realiza demersurile necesare pentru validarea apelului lansat în cadrul aplicației MySMIS.

Perioada de depunere va fi de 30 zile calendaristice după lansarea apelului în MySMIS.

Sursa: MIPE