În reglementarea schemei de ajutor de stat pentru investițiile cu impact major în economie, Ministerul Finanțelor Publice (MFP) propune, mai nou, ca și locurile de muncă nou create în proiectul de investiții să fie susținute financiar de stat. Astfel, modificând condițiile de la ajutorul de stat, MFP va include și cheltuielile salariale în lista celor eligibile, dar numai dacă îndeplinesc anumite condiții.

Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie a fost pus săptămâna trecută în dezbatere la MFP. Prin schemă, statul stimulează investițiile cu impact major prin finanțarea activelor corporale și necorporale aferente proiectelor de investiții, însă acum se dorește finanțarea și a cheltuielilor salariale.

Prin modificările propuse, Finanțele vor să le dea posibilitatea beneficiarilor să introducă pe lista cheltuielilor eligibile și costurile salariale înregistrate pe doi ani consecutivi ca urmare a creării locurilor de muncă, pe lângă costurile cu activele corporale și necorporale și cheltuielile legate de închirierea construcțiilor pentru investiție pe care le regăsim deja în legislație. Firmele vor putea să opteze fie pentru toate cele trei categorii de cheltuieli eligibile menționate, adică inclusiv cele salariale, fie doar pentru cele din urmă menționate (cele acceptate în prezent), fără cheltuielile salariale.

Pentru ca respectivele costuri salariale să fie cheltuieli eligibile, Finanțele au propus câteva condiții: locurile de muncă să fie create direct de un proiect de investiții și după demararea investiției, dar nu mai târziu de trei ani de la data finalizării sale. În plus, va exista și un plafon al acestora: 50% din valoarea eligibilă aferentă realizării investiției în active corporale și necorporale.

Costul salarial va cuprinde, potrivit proiectului, tot ce plătește firma pentru locul de muncă respectiv: salariul brut și contribuțiile obligatorii ale angajatorului aferente salariului brut. Contractele de muncă vor trebui să fie încheiate pe perioade nedeterminate, cu normă întreagă. Și, firește, locurile de muncă vor trebui să fie legate direct de activitatea care face obiectul investiției.

Același proiect mai prevede și o prelungire cu doi ani a perioadei în care se face plata ajutorului de stat: de la 2023, proiectul va duce perioada până în 2025, tocmai pentru a permite decontarea cheltuielilor salariale pentru perioada de doi ani consecutivi de la data creării locurilor de muncă.

Perioada de derulare a schemei a fost stabilită prin HG nr. 807/2014 pentru 2014-2020. Într-o informare venită imediat după ce a pus în dezbatere acest proiect, MFP a anunțat că tocmai a semnat miercuri șapte noi acorduri de finanțare acordate în baza acestei scheme de ajutor de stat. „Cele șapte proiecte aprobate vor crea 778 noi locuri de muncã, au o valoare totalã de 620,94 mil. lei, iar ajutorul de stat pentru finanțarea acestora este de 194,27 milioane lei. Aceste proiecte vor contribui cu 211,54 milioane de lei la dezvoltarea regionalã, prin taxele și impozitele suplimentare plãtite„, a transmis MFP într-un comunicat.

Puteti vizualiza AICI Proiectul de Hotărâre.

sursa: Ministerul Finanțelor