Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale, și Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate anunţă, începând cu 6 august 2018, deschiderea apelului de finanţare aferent Acţiunii 2.1.1 – Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet

„…Concret, prin această nouă schemă de ajutor de stat se va finanța construirea infrastructurii de internet în bandă largă în zonele albe stabilite de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, fiind eligibili pentru a accesa fonduri nerambursabile microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii sau mari, care, la data depunerii cererii de finanțare, sunt notificate ca furnizori de  comunicații electronice de cel puțin 3 ani și care, în ultimii 3 ani, anteriori aceleiași date, nu au întrerupt furnizarea de rețele sau servicii de comunicații electronice și nici nu au avut suspendat acest drept”, a declarat Petru Bogdan Cojocaru, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale.

Astfel, în cadrul Acţiunii 2.1.1.  va fi finanțată construirea infrastructurii de internet în bandă largă în zonele albe NGA, cu o largă răspândire a nodurilor de comunicaţii şi partea de transmisie a datelor, cât mai aproape de utilizatorul final și cu niveluri adecvate de simetrie și de interactivitate, pentru a garanta transmiterea mai bună de informații în ambele sensuri.

Introducerea conexiunii de tip NGA va oferi acces la internet pentru echipamente moderne TIC, precum și utilizarea de servicii publice online sofisticate într-un mod uniform din punct de vedere geografic.

Obiectivele specifice acestei acțiuni sunt:

  • Consolidarea infrastructurii tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor (TIC);
  • Facilitarea accesului public la infrastructura informaţională, în zonele albe NGA.

Finanțarea este eligibilă pentru „zonele albe” din România, situate în regiunile mai puţin dezvoltate, cum ar fi  regiunea de  Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest.

Apelul de proiecte are un buget alocat de 63 mil euro (FEDR+BS).

Perioada de depunere a proiectelor: 6 august 2018, ora 09:00 – 04 octombrie 2018, ora 17:00.

Cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MySMIS2014.

Durata maximă de implementare a proiectelor este de cel mult 36 de luni de la data semnării contractului de finanțare.

Ghidul de finantare și documentele aferente se pot descarca de AICI

sursa: fonduri-ue.ro