In data de 3 iunie 2021, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a lansat spre consultare publică ghidurile aferente submăsurilor 4.1, 4.3A și 17.1 din cadrul Programului Național de Dezvoltare Regională 2014-2020.

 • Submăsura 4.1 –Investiții în exploatații agricole
 • Submăsura 4.3A – Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şI silvice
 • Submăsura 17.1– Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor

sM 4.1 – Investiții în exploatații agricole

Solicitanţiii eligibili pentru sprijinul acordat sunt fermierii definiți în cadrul PNDR 2014-2020 ca fiind  persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau juridice (de drept public sau privat) sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup şi membrii săi îl dețin în temeiul legislației naționale, a cărui exploatație se situează pe teritoriul României şi care desfășoară o activitate agricolă.

Finanțare acordată

Prin submăsura 4.1 se acordă fonduri nerambursabile în proporţie de la 30% până la maximum 90%, astfel:

 1. Pentru fermele vegetale cu dimensiunea economică între 8.000 euro SO până la 250.000 euro SO și pentru fermele zootehnice cu dimensiunea economică până la 500.000 euro SO, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile;
 2. Pentru fermele vegetale cu dimensiunea economică între 250 000  SO și  500.000 euro SO și pentru fermele zootehnice cu dimensiunea economică între 500.000 euro SO și 1.000.000 euro SO, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile;
 3. Pentru fermele vegetale cu dimensiunea economică peste 500.000 euro SO și pentru fermele zootehnice cu dimensiunea economică peste 1.000.000 euro SO, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 30%;
 4. Pentru cooperative, grupuri de producători și organizații de producători, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% și nu va depăşi 1.500.000 Euro indiferent de tipul investiției și de dimensiunea fermei.

Descarcă ghidul

Submăsura 4.3A– Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şI silvice

Beneficiarii eligibili sunt:

 • Unităţi administrativ teritoriale şi/sau asociaţii ale  acestora, constituite conform legislației naționale în vigoare.

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 1.000.000 Euro/proiect.

Cheltuielile eligibile pentru sprijinul FEADR sunt limitate la cheltuieli pentru construcţia, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces agricole către ferme (căi de acces din afara exploataţiilor agricole).

Conform ghidului, nu va fi finanțată prin această submăsură construcția de drumuri agricole din pământ.

Descarcă ghidul

Submăsura 17.1– Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor

Pentru a putea primi sprijin în cadrul submăsurii 17.1, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate:

 • să fie fermier activ

Solicitantul trebuie să fie „fermier activ” în anul pentru care solicită sprijinul pe submăsura 17.1.

 • să încheie cu o societate de asigurare un contract de asigurare pentru riscuri prevăzute de sub-măsură și să se angajeze să plătească valoarea integrală a primei de asigurare în cuantumul și la termenele prevăzute în contract

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri este de 70% din valoarea primei de asigurare eligibile și plătită efectiv de către fermier (solicitantul finanțării).

Pentru a putea primi sprijin în cadrul submăsurii 17.1, solicitantul sprijinului are obligația de a încheia un contract de asigurare cu o societate de asigurare.

 • În cazul sectorului vegetal, sunt eligibile contractele de asigurare încheiate pentru culturile aferente sesiunii aflate în derulare.
 • În cazul culturilor duble, sunt eligibile doar contractele de asigurare încheiate pentru culturile care se regăsesc în IACS/ Registrul Agricol.
 • În cazul culturilor întoarse, sunt eligibile ambele contracte de asigurare încheiate pentru culturile care se regăsesc în IACS/ Registrul Agricol, dacă există documente emise de către instituții abilitate ale statului care să ateste că suprafețele respective au fost calamitate.
 • În cazul pepinierelor, sunt eligibile contractele de asigurare încheiate pentru pepinierele pomicole, pepinierele pentru portaltoi de viță de vie, precum și pepinierele pentru vița de vie pentru struguri de masă.
 • În cazul plantațiilor, sunt eligibile contractele de asigurare a producției, cu excepția pepinierelor.

Contractele de asigurare aferente culturilor perene, precum si cele aferente sectorului zootehnic pot fi depuse oricând în cadrul sesiunii aflată în derulare.

Contractele de asigurare pentru care pierderea de producție se stabilește pe baza indicilor sau a altor metode care nu implică determinarea efectivă a pierderii de producție, nu sunt eligibile în cadrul submăsurii 17.1.

Descarcă ghidul

Propunerile și sugestiile de îmbunătățire pot fi transmise pe adresa de e-mail consultare@afir.info timp de 15 zile de la data publicării, respectiv 3 iunie 2021.

Sursa: AFIR