AFIR a deschis linia de finanțare pentru submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiții în prelucrarea/comercializarea și/sau dezvoltarea de produse agricole”  din cadrul PNDR 2014-2020.

Perioadă de depunere: 03.08.2018, ora 09:00 – 31.01.2019, ora 16:00.

Alocarea financiară totală pentru prezentul apel: 203.000.000 euro, din care:

 • 81.200.000 euro pentru „Dezvoltarea şi modernizarea unor capacităţi de procesare şi de comercializare a produselor agricole” (DI 3A);
 • 121.800.000 euro pentru „Crearea de noi unităţi de procesare a produselor agricole” (DI 6A).

Sprijinul  nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri de producători/cooperative sau de 40% pentru alte întreprinderi și nu va depăși:

 • 1.000.000 Euro/proiect pentru IMM, în cazul proiectelor care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;
 • 1.500.000 Euro/proiectpentru alte întreprinderi pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;
 • 2.500.000 Euro/proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum și pentru forme asociative (cooperative și grupuri de producători) în cazul proiectelor care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat.

Obiectivele submăsurii:

 • Înființarea și/sau modernizarea unităților de procesare și comercializare;
 • Introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese;
 • Aplicarea măsurilor de protecția mediului inclusiv scăderea consumului de energie și a emisiilor GES;
 • Promovarea investițiilor pentru producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile;
 • Creşterea numărului de locuri de muncă.

Beneficiari eligibili:

 • Microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, întreprinderi mari, PFA, II, IF cooperative și grupuri de producători care realizează investiţii în mediul urban sau rural

Domenii de acivitate finanțate:

 • Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne
 • Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor (inclusiv a cartofilor)
 • Fabricarea sucurilor de fructe și legume, fabricarea berii
 • Fabricarea pastelor făinoase și a dulciurilor
 • Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale
 • Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
 • Fabricarea altor produse alimentare
 • Fabricarea zahărului
 • Prelucrarea ceaiului și cafelei
 • Fabricarea de mâncăruri preparate
 • Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor
 • Altele

Cheltuieli eligibile:

 • Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea clădirilor unităților de colectare, depozitare, sortare, condiționare, procesare și comercializare;
 • Construcţii destinate protecţiei mediului (aferente investițiilor pentru reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră (GES), energie regenerabilă, eficiență energetică), infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor, sisteme supraveghere video pentru activitatea propusă prin proiect;
 • Achiziţionarea, inclusiv în leasing, de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate;
 • Investiţii pentru îmbunătăţirea controlului intern al calităţii, respectarea noilor standarde europene;
 • Cheltuieli aferente marketingului produselor obținute (ex. echipamente pentru etichetarea, ambalarea produselor; înfiintarea unui site, etichetarea – crearea conceptului, creare marcă înregistrată/brand);
 • Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară;
 • Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente, licenţe, software;
 • Cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management;
 • TVA aferentă cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA (în cazul solicitanților neplătitori de TVA).

Descarcă Ghidul Solicitantului

Dacă aveți nevoie de mai multe informații despre acest program de finanțare, sau vă interesează posibilitatea accesării unor fonduri nerambursabile pentru afacerea Dvs. , apelați la specialișții noștri în elaborarea proiectelor cu fonduri europene și solicitați o consultanță gratuită AICI