PNDR – 4.2.
Finanțare nerambursabilă
de până la 1,5 milioane de Euro,
pentru PROCESAREA, COMERCIALIZAREA și DEZVOLATREA produselor agricole

Scopul investițiilor sprijinite in cadrul acestei submăsuri este sprijinirea întreprinderilor care realizează investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole cu excepția produselor pescărești.

Alocarea pe anul 2021-2022 este de aproximativ:

140 milioane Euro

Aplicați ACUM pe acest program

Solicitanti eligibili:

 • Persoana fizica autorizata – PFA
 • Intreprinderi individuale – II
 • Intreprinderi familiale – IF
 • Societate in nume colectiv – SNC
 • Societate pe actiuni – SA
 • Societate in comandita pe actiuni – SCA
 • Societate cu raspundere limitata (SRL – microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii)
 • Cooperative agricole
 • Societati cooperative
 • Grup de producatori

Solicitantul trebuie să respecte următoarele:

 • să desfășoare activități economice ca: PFA /II/IF/ persoană juridică română
 • să acţioneze în nume propriu
 • să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului
 • să NU fie în dificultate

Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului):

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și forme asociative și 40% pentru alte întreprinderi și nu va depăși:

Pentru microintreprinderi și întreprinderi mici:

 • 800.000 Euro/ proiect pentru investițiile noi permise în cadrul fișei
 • 600.000 Euro/ proiect pentru celelalte investiții

Pentru întreprinderi mijlocii:

 • 1.200.000 euro/ proiect pentru investiile noi permise în cadrul fișei
 • 1.000.000 euro/ proiect pentru celelalte investiții

Pentru alte întreprinderi și forme asociative:

 • 1.500.000 euro pentru investiițiile noi permise în cadrul fișei
 • 1.200.000 euro pentru celelalte investiții

În cazul investițiilor colective intensitatea sprijinului poate crește cu 20 puncte procentuale.

Cheltuieli și activități eligibile:

 • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea, dotarea unităților de procesare plante proteice, inclusiv investiții privind colectarea materie prime, depozitarea materiei prime/produselor finite, marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare), precum și investiții pentru comercializarea produselor
 • Extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de procesare pentru alte produse decât plantele proteice
 • Extinderea și/sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare, comercializare
 • Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare
 • Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile a energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură
 • Îmbunătățirea eficienţei energetice a clădirilor
 • Cheltuieli generate de investițiile privind infrastructura internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor
 • Cheltuieli privind sisteme de supraveghere video pentru activitatea propusă prin proiect
 • Cheltuieli pentru respectarea condițiilor de igienă, sanitar-veterinare și a fluxului tehnologic, precum spațiile destinate personalului de producție: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul medicului veterinar, biroul maiștrilor, a șefului de secție, spațiu pentru servirea mesei etc.
 • Achiziţionarea, inclusiv în leasing 1 de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport compacte, specializate în scopul colectării materiei prime și/sau comercializării produselor agro-alimentare
 • Investiții în active necorporale
 • Multe alte cheltuieli eligibile

Perioada de Implementare a proiectului: 36 luni

Investiția trebuie menținută minimum 5 ani de la finalizarea implementării.

Nu lăsați pe ultimul moment decizia de a participa la programele de finanțare cu fonduri nerambursabile! Experiența noastră din ultimii 14 ani arată că interesul este mare pentru fondurile destinate antreprenorilor, fondurile pentru sectorul privat se epuizează foarte repede!

Aplicați ACUM pe acest program

Clienții ne recomandă

Am apărut pe

Aplicați ACUM pe acest program

Pentru mai multe detalii, informații gratuite despre programele de finanțare cu fonduri nerambursabile, consultanții din cadrul firmei noastre vă stau la dispoziție

Așteptăm solicitările Dvs. cu interes AICI

Date societate: SC CEPU SRL, Tirgu-Mures, Str. Republicii, Nr. 2, Cod fiscal: RO 19215515
Tel.: +4-0265-233-021, Fax.: +4-0265-233-025
Email: office@cepu.ro, cepusales@cepu.ro
Web: www.cepu.ro