Cadrul legal pentru submăsura 4.2a – Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol a fost modificat. Prin intermediul submăsurii se acordă investiții corporale și necorporale pentru întreprinderile de prelucrare și comercializare a fructelor și marketingul produselor din fructe.

Obiectivele submăsurii 4.2a sunt următoarele:

  • Modernizarea și crearea de unități de procesare;
  • Introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese tehnologice;
  • Creșterea valorii adăugate a produselor din sectorul pomicol;
  • Îmbunătățirea controlului intern al calității;
  • Creșterea numărului de locuri de muncă;
  • Scăderea consumului de energie și emisii de GES.

Mai multe informații despre acest program : AICI

Descărcă AICI Ghidul Solicitantului și anexele actualizate.

Sursa: AFIR