Ministerul Agriculturii a anuntat oficial calendarul principalelor masuri de finantare cu fonduri europene, in 2017, din Programul National de Dezvoltare Rurala. De asemenea, au fost anuntate si alocarile financiare ale submasurilor.

Astfel, în luniile martie-aprilie vor fi lansate aproape toate măsurile destinate atât beneficiarilor publici, cât și beneficiarilor privați. Alocarea totală a măsurilor însumează o valoare de aproximativ 2 miliarde euro, din care suma de 800 milioane Euro destinată beneficiarilor publici și  peste 1 miliard euro pentru măsuri destinate beneficiarilor privați.

În luna martie vor fi lansate măsurile destinate beneficiarilor publici, respectiv:

 • Submăsura 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea si adaptarea infrastructurii agricole si silvice” – componenta drumuri agricole cu o alocare a sesiunii de 32,7 milioane euro
 • Submăsura 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea si adaptarea infrastructurii agricole si silvice” – componenta drumuri de acces silvice cu o alocare a sesiunii de 88, 7 euro
 • Submăsura 7.2 „Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scara mică” cu o alocare a sesiunii de 356,1 milioane euro
 • Submăsura 7.6 „Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural cu o alocare a sesiunii de 100,4 milioane  euro
 • Submăsura 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și adaptarea infrastructurii agricole si silvice” – componenta irigații cu o alocare a sesiunii de 150 milioane euro va fi lansată în luna aprilie.

În luna aprilie:

 • 4.1 „Investiții in exploatațiile agricole” – componenta vegetal- 105 milioane euro
 • 4.1 „Investiții in exploatațiile agricole” – componenta zootehnic- 80 milioane euro
 • 4.1a „Investiții in exploatațiile pomicole” – 100 milioane euro
 • 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” – 170 milioane euro
 • 6.2  „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale”- 18,3 milioane euro
 • 6.4  „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”- 35 milioane euro
 • 9.1  „Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol- 5 milioane euro
 • 9.1a  „Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol” – 2 milioane euro

Pentru luna mai:

 • 4.2 „Sprijin pentru investiții in procesarea/marketingul produselor agricole – 100 milioane euro
 • 4.2a „Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor pomicole- 12 milioane euro
 • 19.3 – Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale GAL- 16,5 milioane euro

În luna iulie:

 • Schema ajutor de stat aferenta submăsurii 4.2 „Sprijin pentru investiții in procesarea/marketingul produselor agricole in vederea obținerii de  producției neagricole” – 70 milioane euro
 • Schema ajutor de stat aferenta submăsurii 4.2a „Sprijin pentru investiții in procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol” – 5 milioane euro
 • 8.1 „Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite”  – 50 milioane euro
 • 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvo-mediu” – 117,8 milioane euro

Pentru luna august:

 • 16.1 -“Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO), pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse”- 5, 7 milioane euro
 • 16.1a “Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale, dezvoltarea de proiecte pilot, produse și procese în sectorul pomicol” – 6,6 milioane euro
 • 16.4 – Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare – sectorul agricol – 1,9 milioane euro
 • 16.4a – Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare – sectorul pomicol – 2 milioane euro

Sursa: MADR