PNS – DR-18

Investiții în floricultură, plante medicinale și aromatice

Finanțare nerambursabilă de maxim 100.000 de Euro

Aplicați ACUM pe acest program

Solicitanți eligibili:

 • fermieri cu excepția persoanelor fizice
 • cooperative agricole și societățile cooperative agricole care reprezintă interesele membrilor fermieri
 • grupuri  de producători

Solicitantul trebuie să respecte următoarele condiții:

 • Solicitantul va figura în sistemul APIA/ANSVSA (după caz), anterior depunerii cererii de finanțare, cu forma juridică de desfășurare a activității economice cu care solicită finanțare;
 • Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minimum 4.000 SO;
 • să asigure cofinanțarea investiției;
 • nu are datorii fiscale sau datorii la bugetele locale;
 • În cazul proiectelor care propun procesare/depozitare/condiționare, minimum 50% din produsele agricole care sunt supuse procesării/depozitării/condiționării trebuie să provină din exploatația proprie și/sau din exploatațiile membrilor (în cazul formelor asociative);

Valoarea finanțării:

 • max. 100.000 €/proiect

Selecția proiectelor:

 • Vor fi prioritizate proiecte care promovează culturile bio și culturile în spații protejate.

Intensitatea sprijinului nerambursabil:

 • maxim 65% din costurile eligibile

Cheltuieli și activități eligibile:

 • Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea exploatațiilor specializate în cultura de flori, plante ornamentale, plante medicinale și plante aromatice, atât pentru culturile în câmp cât și pentru culturile în spații protejate;
 • Dotarea tehnică a fermelor cu utilaje agricole, inclusiv remorci și semiremorci tehnologice specifice florilor, plantelor aromatice, medicinale și ornamentale atât pentru culturile în câmp cât și pentru culturile în spații protejate, după caz;
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare și/sau depozitare;
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de procesare de la nivelul fermei;
 • Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing la nivel de exploatație, inclusiv magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare;
 • Înființarea şi/sau modernizarea echipamentelor pentru irigații;
 • Producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, geotermală, aerotermală, hidrotermală etc.);
 • Investiții în active necorporale.

ATENȚIE!  Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică prevăzută la depunerea cererii de finanțare a exploatației agricole pe durata de execuție a contractului cu mai mult de 15%. Cu toate acestea, dimensiunea economică a exploatației agricole nu va scădea, în nicio situație, sub pragul minim de 4.000 SO stabilit prin condițiile de eligibilitate.

Nu lăsați pe ultimul moment decizia de a participa la acest program de finanțare! Experiența noastră din ultimii ani arată că fondurile pentru sectorul privat se epuizează foarte repede!

Aplicați ACUM pe acest program

Clienții ne recomandă

Am apărut pe

Nu ești interesat de această linie de finanțare?

AFLĂ DESPRE MAI MULTE OPORTUNITĂȚ AICI

Aplicați ACUM pe acest program

IMPORTANT!
Nu puteți participa la accesarea de fonduri nerambursabile, numai dacă societatea pe care o dețineți are BILANȚ POZITIV, CAPITALURI POZITIVE, PROFIT DIN EXPLOATARE pe anul precedent, totodată NU ESTE ÎN DIFICULTATE/INSOLVENȚĂ și NU A AVUT activitatea suspendată oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior;

Pentru mai multe detalii, informații gratuite despre acest program de finanțare sau alte programe de finanțare cu fonduri europene nerambursabile, consultanții din cadrul firmei noastre vă stau la dispoziție! Așteptăm solicitările Dvs. cu interes.

Așteptăm solicitările Dvs. cu interes AICI

CEPU SRL este una dintre cele mai experimenatate firme de consultanță în fonduri nerambursabile din România, cu 16 ani vechime. În această perioada am obținut sprijin financiar nerambursabil pentru proiecte în valoare totală de cca. 93.000.000 euro, realizând peste 870 de proiecte de finanțare, în aproape toate domeniile care au fost finanţate în perioada 2008-2022. Și acest lucru dovedește faptul că atragerea fondurilor nerambursabile nu este imposibilă.

Date societate: SC CEPU SRL, Tirgu-Mures, Str. Republicii, Nr. 2, Cod fiscal: RO 19215515
Tel.: +4-0265-233-021, Fax.: +4-0265-233-025
Email: office@cepu.ro, cepusales@cepu.ro
Web: www.cepu.ro

Haide să fim prieteni pe