PNS – DR-20

Investiții în sectorul zootehnic

Finanțare nerambursabilă de maxim 2.000.000 de Euro

Aplicați ACUM pe acest program

Solicitanți eligibili:

 • fermieri cu excepția persoanelor fizice
 • cooperative agricole și societățile cooperative agricole care reprezintă interesele membrilor fermieri
 • grupuri  de producători

Solicitantul trebuie să respecte următoarele condiții:

 • Solicitantul va figura în sistemul APIA/ANSVSA (după caz), anterior depunerii cererii de finanțare, cu forma de desfășurare a activității economice cu care solicită sprijin prin prezenta intervenție;
 • Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei exploatații agricole cu o dimensiune economică de minimum 12.000 € SO;
 • Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
 • Investiția trebuie să respecte toate standardele obligatorii în vigoare;
 • În cazul proiectelor care propun procesare/depozitare/condiționare minimum 50% din produsele agricole care sunt supuse procesării/depozitării/condiționării trebuie să provină din exploatația proprie și/sau din exploatațiile membrilor (în cazul formelor asociative); etc.

Valoarea finanțării:

 • max. 2.000.000 €/proiect
 • max. 300.000 €/proiect – pentru achiziția de utilaje și echipamente

Principiile privind selecția proiectelor:

În cadrul programului vor fi prioritizate proiecte care promovează:

 • formele asociative,
 • dezvoltarea structurilor agricole în mod echilibrat prin consolidarea exploataților de dimensiuni medii,
 • tehnologiile și tehnicile de producție moderne cu impact redus asupra mediului.

Intensitatea sprijinului nerambursabil:

 • maxim 65%

Cheltuieli și activități eligibile:

 • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea adăposturilor de animale, inclusiv a facilităților necesare pregătirii și/sau distribuirii hranei animalelor din exploatație, a căilor de acces, utilităților și racordărilor necesare exploatațiilor zootehnice;
 • Dotarea cu utilaje agricole inclusiv remorci și semiremorci tehnologice specializate, inclusiv utilajele agricole necesare asigurării bazei furajere;
 • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea unităților de condiționare și/sau depozitare;
 • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea unităților de procesare de la nivelul fermei, inclusiv dotările aferente;
 • Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare/ marketing la nivel de exploatație, inclusiv magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare;
 • Înființarea/modernizarea facilităților aferente asigurării igienei și biosecurității la nivel de fermă;
 • Înființarea și/sau modernizarea echipamentelor pentru irigații în cadrul fermei pentru culturile furajere;
 • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea (inclusiv dotarea) spațiilor/unităților/ punctelor de sacrificare a animalelor din cadrul fermei;
 • Investiții în instalații și/sau echipamente pentru gestionarea/utilizarea dejecțiilor de origine animală;
 • Investiții necesare reproducției (ex stații de incubare, facilități de recoltare, testare și conservare material seminal etc);
 • Investiții de producerea și utilizarea energiei (electrice și/sau termice) din surse regenerabile (solară, eoliană geotermală, aerotermală, hidrotermală etc.);
 • Investiții în active necorporale.

Nu lăsați pe ultimul moment decizia de a participa la acest program de finanțare! Experiența noastră din ultimii ani arată că fondurile pentru sectorul privat se epuizează foarte repede!

Aplicați ACUM pe acest program

Clienții ne recomandă

Am apărut pe

Nu ești interesat de această linie de finanțare?

AFLĂ DESPRE MAI MULTE OPORTUNITĂȚ AICI

Aplicați ACUM pe acest program

IMPORTANT!
Nu puteți participa la accesarea de fonduri nerambursabile, numai dacă societatea pe care o dețineți are BILANȚ POZITIV, CAPITALURI POZITIVE, PROFIT DIN EXPLOATARE pe anul precedent, totodată NU ESTE ÎN DIFICULTATE/INSOLVENȚĂ și NU A AVUT activitatea suspendată oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior;

Pentru mai multe detalii, informații gratuite despre acest program de finanțare sau alte programe de finanțare cu fonduri europene nerambursabile, consultanții din cadrul firmei noastre vă stau la dispoziție! Așteptăm solicitările Dvs. cu interes.

Așteptăm solicitările Dvs. cu interes AICI

CEPU SRL este una dintre cele mai experimenatate firme de consultanță în fonduri nerambursabile din România, cu 16 ani vechime. În această perioada am obținut sprijin financiar nerambursabil pentru proiecte în valoare totală de cca. 93.000.000 euro, realizând peste 870 de proiecte de finanțare, în aproape toate domeniile care au fost finanţate în perioada 2008-2022. Și acest lucru dovedește faptul că atragerea fondurilor nerambursabile nu este imposibilă.

Date societate: SC CEPU SRL, Tirgu-Mures, Str. Republicii, Nr. 2, Cod fiscal: RO 19215515
Tel.: +4-0265-233-021, Fax.: +4-0265-233-025
Email: office@cepu.ro, cepusales@cepu.ro
Web: www.cepu.ro

Haide să fim prieteni pe