PNS – DR-22

Investiții în procesarea/condiționarea/depozitarea produselor agricole și pomicole

Finanțare nerambursabilă de maxim 10 milioane de Euro

Aplicați ACUM pe acest program

Solicitanți eligibili:

 • IMM-uri, întreprinderi mari
 • Cooperative agricole, Societăți cooperative
 • Grupuri și organizații de producători
 • fermieri care se încadrează în statutul de IMM/ intreprindere mare.

Condiții de eligibilitate:

 • Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției
 • Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare
 • Sprijinul va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole și pomicole incluse în lista cuprinsă în Anexa I la Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene în scopul obținerii de produse Anexa I.

Valoarea finanțării:

 • max. 3.000.000  € – pentru investiții de modernizare
 • max. 7.000.000 € – pentru toate celelalte investiții de înființare
 • max. 10.000.000 € – pentru investiții de înființare care își propun investiții de procesare pentru sectoarele legume-fructe, industria de morărit, ulei și nutrețuri combinate

Selecția proiectelor:

În cadrul proiectleor vor fi prioritizate:

 • investițiile care contribuie la echilibrarea deficitului balanței comerciale și a securității alimentare,
 • proiectele care promovează obținerea de produse cu înaltă valoare adăugată, care stimulează formele asociative,
 • maturitatea solicitantului în activitatea desfășurată în sectorul agro-alimentar
 • economia circulară.
 • acele proiecte care vizează investiții în tehnologii moderne, cu impact redus asupra mediului.

Intensitatea sprijinului nerambursabil:

 • maxim 65%

Cheltuieli și activități eligibile:

 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea infrastructurii de condiționare, depozitare și/sau procesare a produselor agricole și pomicole;
 • Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing;
 • Investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES, ca parte componentă secundară a proiectului de investiții, legate de:
  – producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, aerotermală, geotermală, hidrotermală etc.), exclusiv pentru consum propriu;
  – îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor în care se desfășoară o activitate eligibilă în cadrul intervenției;
  – achiziționarea de echipamente/utilaje cu un consum redus de energie;
 • Investiții în economia circulară, ca parte componentă secundară a proiectului de investiții;
 • Investiții legate de utilizarea soluțiilor digitale în condiționare, procesare, marketing și management, ca parte componentă secundară a proiectului, necesare pentru desfășurarea activității vizate prin proiect;
 • Îmbunătățirea controlului intern al calității, ca parte secundară a proiectului;
 • Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente și licențe pentru pregătirea implementării proiectului;
 • Achiziționarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului;
 • Mijloacele de transport specializate care transportă numai un anumit tip de materii prime/mărfuri specifice activității (autocisterne, autoizoterme, rulote și autorulote alimentare, mijloace de transport specializate pentru transportul animalelor vii);
 • Multe alte cheltuieli;

Nu lăsați pe ultimul moment decizia de a participa la acest program de finanțare! Experiența noastră din ultimii ani arată că fondurile pentru sectorul privat se epuizează foarte repede!

Aplicați ACUM pe acest program

Clienții ne recomandă

Am apărut pe

Nu ești interesat de această linie de finanțare?

AFLĂ DESPRE MAI MULTE OPORTUNITĂȚ AICI

Aplicați ACUM pe acest program

IMPORTANT!
Nu puteți participa la accesarea de fonduri nerambursabile, numai dacă societatea pe care o dețineți are BILANȚ POZITIV, CAPITALURI POZITIVE, PROFIT DIN EXPLOATARE pe anul precedent, totodată NU ESTE ÎN DIFICULTATE/INSOLVENȚĂ și NU A AVUT activitatea suspendată oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior;

Pentru mai multe detalii, informații gratuite despre acest program de finanțare sau alte programe de finanțare cu fonduri europene nerambursabile, consultanții din cadrul firmei noastre vă stau la dispoziție! Așteptăm solicitările Dvs. cu interes.

Așteptăm solicitările Dvs. cu interes AICI

CEPU SRL este una dintre cele mai experimenatate firme de consultanță în fonduri nerambursabile din România, cu 16 ani vechime. În această perioada am obținut sprijin financiar nerambursabil pentru proiecte în valoare totală de cca. 93.000.000 euro, realizând peste 870 de proiecte de finanțare, în aproape toate domeniile care au fost finanţate în perioada 2008-2022. Și acest lucru dovedește faptul că atragerea fondurilor nerambursabile nu este imposibilă.

Date societate: SC CEPU SRL, Tirgu-Mures, Str. Republicii, Nr. 2, Cod fiscal: RO 19215515
Tel.: +4-0265-233-021, Fax.: +4-0265-233-025
Email: office@cepu.ro, cepusales@cepu.ro
Web: www.cepu.ro

Haide să fim prieteni pe